Burgerwoning Nietap

Inleiding

Een in 1908 op samengestelde plattegrond gebouwde BURGERWONING. Het woonhuis is gebouwd in Overgangsarchitectuur met invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chaletstijl.
Het vrijstaande pand vormt een ensemble met het in dezelfde stijl gebouwde buurpand op nummer 75 dat eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument. Het pand staat aan een uitvalsweg met een reeks van burgerwoningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Bijzonder onderdeel van het INTERIEUR vormt de ruime hal met originele bordestrap en de hoge vensters voorzien van gekleurd glas-in-lood. De bekende kunstenaar Jan Ernst Douma heeft 15 jaar in dit huis gewoond. Zijn werkruimte was in het door hem aan de achterzijde gebouwde atelier. Deze aanbouw valt vanwege te weinig monumentwaarde niet onder de provinciale bescherming.
Behalve een gewijzigde voordeur en achtergevel is het pand nog geheel oorspronkelijk en ligt aan een uitvalsweg met tal van burgerwoningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Omschrijving

De BURGERWONING op samengestelde plattegrond bestaat uit gedeeltelijk 1, gedeeltelijk 2 bouwlagen en is gedeeltelijk onderkelderd. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruin/paarse metselklinker en de achtergevel is voorzien van later aangebracht crèmekleurig pleisterwerk. De samengestelde overkragende kap wordt gedekt met rode Tuiles du Nord met op het oostelijk dakschild een hoog opgaande rood bakstenen schoorsteen met uitkragende rand. Op het noordelijk dakschild, in het afgewolfde zadeldak op de noordwesthoek, een 3-ruits dakkapelletje onder lessenaarsdak.
Verder windveer met ronde decoratie aan de onderzijde; makelaar op topgevel; houten bakgoot op klossen. In het zuidelijke dakschild is onlangs een niet originele dakkapel verwijderd, waardoor de oorspronkelijke situatie is hersteld.
Tegen de noordelijk gelegen voorgevel een halfronde erker onder aflopend en overkragend dak; staande vensters; bovenlicht met 6-ruits roedenverdeling; sluitsteen; afgeronde hoeken bovenkant kozijn; met de ronding van de erker meelopende onderdorpels; rood geglazuurde afzaten. Daarboven een T-venster en met verticale houten kraaldelen betimmerde topgevel. In de westelijke zijgevel ter plaatse van het trappenhuis een hoog en een laag geplaatst staand venster met gekleurd glas-in-lood met sluitsteen en voorzien van gemetselde lekdorpel. In de nok een 3-ruits liggend venster.
Verder T- en H-vensters en keldervenster. In de oostelijke zijgevel is een soortgelijk venster aangebracht als in de erker. Alle gevelopeningen bevinden zich onder een strek.
De achtergevel is gepleisterd. De indeling van de gevel is waarschijnlijk op onderdelen gewijzigd. Op de begane grond een stalen venster met stalen roedeverdeling. Rondom een rechthoekig ingedeeld fries van gedecoreerd houten latwerk.
De entree bevindt zich in de hoek van de twee bouwvolumes in de voorgevel (noordzijde) en wordt overdekt door een met een zwarte oude Hollandse pan bedekt half tentdak met consoles voorzien van houtsnijwerk en door middel van een van houtsnijwerk voorziene pijler rustend op een lage gemetselde borstwering voorzien van witte afdekplaat; houten plafond; niet originele paneeldeur; 6-ruits bovenlicht; geprofileerd kalf; stoep voorzien van decoratieve tegels met bloemmotief.
In het INTERIEUR is van belang: de ruime hal met originele bordestrap en de hoge vensters voorzien van gekleurd glas-in-lood.

Waardering

De burgerwoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij of de middenstand in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis uit 1908 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur met invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chaletstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur met invloeden afkomstig uit de Jugendstil en de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het woonhuis voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende en bovendien beeldbepalende situering aan de uitvalsweg van Nietap temidden van een reeks van burgerwoningen;
  • vanwege de hoge ensemblewaarde met het naastgelegen, vergelijkbare woonhuis J.P. Santeeweg 75 dat eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur en onderdelen van het interieur;
  • vanwege de vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van het lint langs de uitvalsweg

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de burgerwoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken