burgerwoning met garage

Inleiding

De burgerwoning met aangebouwde garage aan de Eeserstraat 33 te Borger werd gebouwd in 1948. Het Architectenbureau Gebroeders Blaauw uit Emmen ontwierp het pand in de trant van de in die periode veel toegepaste Delftse School-architectuur in opdracht van de plaatselijke autobusondernemer K. van der Vlag. De uitvoering was in handen van H. Smeenge uit Borger.
De architectuurhistorische waarde van het ontwerp komt met name tot uitdrukking in de hoge esthetische kwaliteit van het ontwerp en de opvallende authentieke combinatie van een burgerwoning met garages. Verder is het ontwerp van belang voor het oeuvre van het gerenommeerde architectenbureau van de Gebroeders Blaauw uit Emmen. De gebroeders Blaauw zijn in de jaren ’30 met name bekend geworden door het ontwerpen van woningen in de regio Emmen.
Het pand heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging op een kruising van wegen aan de rand van het dorp Borger. De plattegrond van het gebouw, met de schuin aangebouwde garage, voegt zich hiermee naar de aan west- en zuidzijde grenzende wegen (Eeserstraat en Rozendael), waarmee de afzonderlijke bouwdelen een hoek van 90º vormen.
De plattegrond van de benedenverdieping van het woonhuis voorziet in een woonkamer, slaap-kamer, hal en keuken. De bovenverdieping biedt plaats aan drie slaapkamers en de nodige bergruimte.
De aanbouw werd gebruikt als schuurruimte, wc, douche en ruimte voor de cv-ketel. Het achterste, dwars geplaatste gedeelte was geheel in gebruik als garage.
Het pand is aan de buitenzijde grotendeels gaaf gebleven, waardoor de authentieke kwaliteit is blijven bestaan. Het sober ingedeelde erf bestaat voor een groot gedeelte uit gras met vrij lage beplanting en wordt door van de weg afgescheiden door een lage beukenhaag.
De dakkapellen zijn niet oorspronkelijk. Ook de dakpannen aan de achterzijde van de garage zijn niet origineel en is er een nieuwe zijdeur geplaatst. De erker – van oorsprong uitgevoerd in staal – is momenteel uitgevoerd in aluminium, echter met behoud van de oorspronkelijke raam- en roede-indeling.

Omschrijving

Het woonhuis Eeserstraat 33 te Borger is gebouwd op een samengestelde plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen. Het pand wordt gedekt door een zadeldak belegd met een roodzwart genuanceerde opnieuw verbeterde Hollandse pan. Langs het dak een overkragende bakgoot voorzien van geprofileerde houten betimmering op houten klossen. Aan west- en oostzijde van het dak een gemetselde nokhoekschoorsteen met uitkragende rand, waardoor een tuitgevel ontstaat. De gevels zijn opgetrokken in een in halfsteensverband gemetselde gele baksteen op een trasraam van roodbruine metselklinker. In de zuidgevel is een erker op gemetselde onderbouw aangebracht onder een iets doorlopend gedeelte van het zuidelijk dakschild. Ter plaatse van de dakkapel bestaat het trasraam uit in ruitvorm verwerkte roodbruine metselklinkers.

De voorgevel aan de westzijde wordt geleed door een vier-ruits stalen rondboogvenster in een gemetselde rollaag. Verder een risaliserend gedeelte waarin een vier-ruits getoogd stalen venster onder een sterk uitkragende accolade-vormige witte betonnen latei. In de topgevel op de verdieping drie naast elkaar gelegen getoogde stalen vensters onder gemetselde rollaag.
De entree bevindt zich aan de noordzijde, in een inspringend gedeelte van de zijgevel.
Tegen de achtergevel van het woonhuis bevindt zich een één bouwlaag hoge aanbouw onder zadeldak. Op het dak dezelfde pannen als op het dak van het woongedeelte. De aanbouw is smaller dan het woonhuis, waarbij de noordgevel vrijwel in één lijn ligt met die van het woonhuis.
Tegen de oostzijde van de aanbouw bevindt zich de schuin aangebouwde garage die bestaat uit één bouwlaag en wordt gedekt door een zadeldak met daarop dezelfde pannen als op de rest van het pand.
Aan noord- en zuidzijde van de kap een gemetselde nokhoekschoorsteen.
De westgevel van de garage wordt geleed door twee groepen van drie getoogde stalen vensters, voorzien van een doorlopende rij lekdorpeltegels. In de (langere) oostgevel bevinden zich drie van deze groepen vensters. In de noordelijke kopgevel bevindt zich een houten toegangsdeur onder hanenkam en in de zuidelijke kopgevel een getoogde opgeklampte dubbele garagedeur onder rollaag.

Waardering

Een woonhuis met garage, gelegen aan de Eeserstraat 33 te Borger in de gemeente Borger-Odoorn, gebouwd in 1949 door Architectenbureau Gebroeders Blaauw te Emmen in opdracht van de plaatselijke autobusondernemer K. van der Vlag, van algemeen regionaal belang voor de provincie Drenthe vanwege de:

  • cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de woning als representatief en vroeg
  • voorbeeld van de ontwikkelingen in de naoorlogse particuliere woningbouw in Drenthe en uiting gevend voor deze periode typerende traditionele woningbouw;
  • architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp in de geest van de Delftse School; vanwege de opvallende – nog authentieke – combinatie van burger-woning met garages; vanwege het oeuvre van de Drentse architecten Gebroeders Blaauw;
  • stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging op de kruising van wegen aan de rand van het dorp;
  • visuele gaafheid.