Hallenhuis boerderij

Inleiding

Een in 1864 in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl gebouwde BOERDERIJ van het hallenhuistype gecombineerd met het krimpentype waarbij het voorhuis onder één nok is gebracht met de schuur. Het boerderijcomplex bestaat verder uit een STOOKHOK annex VARKENSSCHUUR. Op niet originele wijze ingerichte voortuin met beukenhaag aan de westzijde en als erfafscheiding langs de openbare weg, voorzien van origineel smeedijzeren TOEGANGSHEK naar de entree. De gevels van de boerderij en de schuur zijn gedeeltelijk gewijzigd. Het erf is nog gedeeltelijk bestraat met originele klinker- en keienbestrating.
Het boerderijcomplex vormt een beeldbepalend onderdeel van het agrarische bebouwingslint aan het Oosteinde, binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold.

Omschrijving

Een uit deels 1, deels 2 bouwlagen bestaand en gedeeltelijk onderkelderde BOERDERIJ op samengestelde plattegrond. De boerderij is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een grijs gepleisterde plint en wordt gedekt door een afgewolfd zadeldak met achterschild.
Het woonhuis wordt gedekt door een gesmoorde oude Hollandse golfpan en de schuur gedeeltelijk door riet. De op een aantal plaatsen aangebrachte niet originele golfplaten zijn gedeeltelijk afgedekt door stromatten; klokgevel met brede geprofileerde daklijst en uitkragende bakgoot; 2 gemetselde nokschoorstenen op woongedeelte; houten makelaar achterzijde; zinken vergaarbak aan noordzijde.
De noordelijke voorgevel wordt op de begane grond geleed door getoogde 6-ruits schuifvensters onder hanenkam; op de verdieping 4-ruits staande vensters onder hanenkam met gepleisterde lekdorpel. De oostelijke zijgevel wordt geleed door een opgeklampte zijdeur met 2-ruits bovenlicht onder hanenkam; 2 dubbele opgeklampte baanderdeuren, getoogd 11-ruits bovenlicht onder rollaag (1 baander in voorste krimp, 1 terugliggende baander met vlechtingen aan de achterzijde), geintegreerde inloopdeur; aantal mestdeuren vervangen door niet originele vensters.
In de westelijke zijgevel een opgeklampte wagendeur bij achterste krimp; indeling gewijzigd: opening voor wagendeur gedeeltelijk dichtgemetseld; uitrijdeuren gedeeltelijk vervangen door vensters; niet originele zijdeur; gietijzeren rondboogvensters onder rollaag; opgeklampt kelderluik onder rollaag; woonhuisvenster voorzien van originele persiennes met geïntegreerd luik.
Achtergevel schuur met opgeklampte deur onder rollaag; vier gietijzeren rondboogvensters onder rollaag; smeedijzeren staafankers.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een paneeldeur met dubbel staand venster voorzien van gietijzeren sierrooster; bovenlicht met gietijzeren levensboom; houten deuromlijsting; 1 trede hoge gemetselde stoep; fundatiesteen (“de eerste steen gelegd door ROELOF en FRERIK ter HAAR den 23 Maart 1864”).
Langs de oostelijke zijgevel van het woonhuis een STOOKHOK/VARKENSSCHUUR op samengestelde plattegrond en opgetrokken in rood/bruine baksteen gedeeltelijk op een grijs gepleisterde plint. De schuur wordt gedekt door een zadeldak belegd met gesmoorde oude Hollandse golfpan; gemetselde nokschoorsteen. Afgeronde topgevels onder gemetselde steen afwerklaag; rondboogvensters onder rollaag; opgeklampte mestdeuren (gedeeltelijk verwijderd); 4-ruits vensters onder rollaag.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde ouderwoning, stookhok, bijschuur en toegangshekje is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, stookhok annex varkensschuur en toegangshek als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf in de eerste helft van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij uit 1864, stookhok annex varkensschuur en toegangshek in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het boerderijcomplex op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van diverse onderdelen van het boerderijcomplex in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf aan de doorgaande weg in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij, het stookhok annex varkensschuur en het toegangshek als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken