Bakkerij Sunderman Roderwolde

Inleiding

Een in 1930 gebouwd WINKEL/WOONHUIS met aangebouwde BAKKERIJ. Het complex is in opdracht van J.F. Sunderman ontworpen in Expressionistische Interbellumarchitectuur met kenmerken van de Art Deco en de Amsterdamse Schoolstijl door de architecten Hillebrands en Zondag. Het pand heeft een bijzondere detaillering met accenten in siermetselwerk. Een beukenhaag vormt de erfafscheiding langs de openbare weg; op het erf verder enkele oude bomen. Door de beeldbepalende ligging schuin tegenover de rijksmonumentale kerk in het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omstreken vertegenwoordigt het complex een hoge stedenbouwkundige waarde.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaand WINKEL/WOONHUIS op samengestelde plattegrond dat is opgetrokken in een gele baksteen op een trasraam van bruin/rode metselklinker onder strekkenlaag. Het geheel bestaat uit drie bouwvolumes die worden gedekt door een samengestelde kap.
Het hoofdvolume heeft een overkragend schilddak met daarop een zwart geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pan en aan de achter(noord)zijde een grijs gesmoorde Muldenpan. Uitkragende bakgoot met niet originele betimmering. Op de nok twee gemetselde hoekschoorstenen waarvan de linker met uitkragende gemetselde banden. Het zuidelijk dakschild is voorzien van een houten dakkapel met samengesteld liggend venster onder een overkragend plat dak; in het noordelijk en oostelijk dakschild zijn niet originele dakvensters aangebracht. Het rechter gedeelte van de voorgevel wordt geleed door een samengesteld liggend venster met zwart geglazuurde lekdorpeltegels. Links daarvan een liggend venster, waarboven een bruin geschilderde plank waarop in gele letters ‘Brood, Koek, Banket’. Daarnaast de voormalige winkeldeur, die in de jaren zestig van de vorige eeuw is vernieuwd. De houten deur voorzien van staand venster met profielglas met een diagonaal geplaatste duwstang en daarvoor een gemetselde stoep van een trede hoog. Rechts van de deur een gemetseld pilaster. Daarnaast als hoekconstructie een rood geschilderd en sober betonnen hoekblok met inspringende en uitkragende elementen. De westelijke gevel wordt naast het hoekblok geleed door een staand venster met zwart geglazuurde lekdorpeltegels, vervolgens een liggend venster met lekdorpeltegels tussen gemetselde pilasters en bovenlangs een bruin beschilderde plank waarop in gele letters ‘Wed. J.F. Sunderman’. Links daarvan een vierkant H-venster voorzien van lekdorpeltegels. Daaronder een 3-ruits liggend keldervenster. Het inspringende bouwvolume rechts in de voorgevel wordt gedekt door een schilddak met daarop een zwart geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pan; rechts op de nok een gemetselde hoekschoorsteen voorzien van uitkragende gemetselde banden. In het noordelijk dakschild een niet originele gemetselde dakkapel; in het oostelijk en noordelijk dakschild niet originele dakvensters. Dit bouwvolume is eveneens opgetrokken in een gele baksteen op bruin/rood gemetseld trasraam. Links in de voorgevel de entree van het woonhuis die bestaat uit een houten paneeldeur voorzien van staand venster met daarvoor een gemetselde stoep van 1 trede hoog. Daarnaast twee staande vensters met daartussen uitkragende gemetselde banden. Beide vensters zijn voorzien van bruin geglazuurde lekdorpeltegels. De oostelijke zijgevel is eveneens voorzien van twee, iets smallere, staande vensters met lekdorpeltegels en uitkragende banden ertussen. Enkele van de ramen zijn onlangs vervangen.

Tegen de noordelijk gelegen achterzijde van het pand is een niet originele platte aanbouw gerealiseerd die niet onder de provinciale bescherming valt.
De rechthoekige BAKKERIJ met meelzolder onder schilddak is langs een gedeelte van de noordgevel geplaatst, waarbij de topgevel risaliserend ten opzichte van de zijgevel van het winkelgedeelte is opgetrokken. De kap is gedekt met een grijs gesmoorde Muldenpan met in het noordelijk dakschild een hoog opgaande gemetselde schoorsteen van rode baksteen. Op de hoek van de nok is een schotelontvanger geplaatst en in het zuidelijk dakschild enkele zonnepanelen. De westelijke topgevel heeft op de begane grond drie liggende vensters met bovenlicht onder betonnen latei. Op de verdieping een gevelopening waarin voorheen de deuren naar de meelzolder, nu ingevuld door een samengesteld staand venster onder betonnen latei. In de noordelijke gevel aan de achterzijde niet originele tuindeuren met roedenverdeling.
De langs een deel van deze gevel oostwaarts opgetrokken vrijstaande bijschuur valt buiten de provinciale bescherming.

Waardering

Het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de winkelvoorziening op het Drentse platteland omstreeks 1930

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij uit 1930 in Expressionistische Interbellumarchitectuur met kenmerken van de Art Deco en de Amsterdamse Schoolstijl ontworpen door de architecten Hillebrands en Zondag
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de opvallende detaillering in Expressionistische Interbellumarchitectuur met kenmerken van de Art Deco en de Amsterdamse Schoolstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij aan de Hoofdstraat, en als belangwekkend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingsstructuur binnen het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omgeving

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij
  • vanwege de waarde van het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het winkel/woonhuis met aangebouwde bakkerij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken