Baarhuis Diever

Inleiding

Een in sobere Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwd BAARHUIS uit 1874 op de begraafplaats van Diever. Het vrijstaande gebouwtje heeft een functionele samenhang met het nabijgelegen lijkwagenhuis op de brink. Het lijkwagenhuis is eveneens in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument. Twee houten lijkbaren hangen tegen de rechtergevel van het gebouw onder het dakoverstek. Het gebouwtje staat links naast het naoorlogse toegangshek aan het begin van de begraafplaats temidden van oude bomen en is voorzien van (niet originele) klinkerbestrating. Het baarhuis is vrij recentelijk geheel gerestaureerd door de plaatselijke historische vereniging. De naastgelegen in 1983 gebouwde garage heeft geen historische waarde en doet enigszins afbreuk aan de beeldwaarde van het baarhuis vanaf de openbare weg.

Omschrijving

Het vrijstaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde BAARHUIS is opgetrokken in een rood/bruine baksteen. Het wordt gedekt door een aan een zijde inzwenkend overstekend zadeldak belegd met een gesmoorde gegolfde Romaanse pan; een geprofileerde windveer; houten klossen dakoverstek topgevels; ter plaatse van het verder doorlopende en ruim overstekende inzwenkende rechter dakschild een geprofileerde houten lijst onderlangs de pannen.
De beide zijgevels zijn blind opgemetseld; aan de achterzijde in de topgevel een klein rond venster in rollaag. De voorgevel wordt geleed door een dubbele opgeklampte inrijdeur; aan weerszijden een getoogd gietijzeren 4-ruits venster op en onder rollaag; in de topgevel eveneens een klein rond venster in rollaag. Smeedijzeren staafankers in alle gevels.

Waardering

Het baarhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het met baarhuis vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als representant van de grafcultuur en de funeraire architectonische ontwikkelingen in Drenthe omstreeks 1875

Architectuurhistorische waarde

  • als voorbeeld van een baarhuis in Ambachtelijk-traditionele trant uit 1874
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van het baarhuis in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de aardige ligging van het baarhuis nabij de cultuurhistorisch waardevolle kern van Diever
  • vanwege de betekenis van de het baarhuis en het nabijgelegen lijkwagenhuis als essentiële onderdelen van een funerair complex dat als representant van de historische Drentse grafcultuur in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het baarhuis
  • vanwege de waarde van het baarhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de directe omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het baarhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken