Arbeiderswoning Zuidlaren

Inleiding

Een omstreeks 1910 in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde ARBEIDERSWONING. De in halfsteens muurwerk opgetrokken woning heeft een nog grotendeels authentieke detaillering. Aan de noordzijde bevindt zich echter een uitkubbing met niet originele onderdelen, zoals een gepleisterde muur, een nieuwe deur en een niet origineel raamkozijn. In het totaalbeeld van de woning is deze uitbouw echter ondergeschikt. Het pand staat beeldbepalend en iets teruggerooid op de hoek Schutstraat/Telefoonstraat ten noorden van een brinkje. De bebouwing ter linker zijde van de woning is naoorlogs van karakter en draagt weinig bij tot het authentieke karakter van de woning. Het pand heeft geen achtertuin en de erfafscheiding aan de westzijde bestaat uit een later geplaatst schaarhekje.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande ARBEIDERSWONING op samengestelde plattegrond is opgetrokken in rode baksteen. De noordgevel bestaat deels uit niet origineel pleisterwerk van de achterzijde van de woning is het pleisterwerk weer verwijderd. Het geheel wordt gedekt door een afgewolfd schilddak waarop een oranje oude Hollandse pan. Aan de westzijde is het dak voorzien van een gemetselde rood bakstenen nokhoekschoorsteen; boven het wolfeind aan de oostzijde een uilenbord; op het zuidelijk dakschild een origineel ijzeren 2-ruits dakraam en een niet origineel dakvenster; op het noordelijk dakschild een origineel ijzeren dakraam. De lijstgevel aan de westzijde heeft een geprofileerde kroonlijst met bakgoot; geprofileerde windveer; langs de zijgevels een zinken bakgoot met geprofileerde houten gootlijst; achterzijde een zinken bakgoot op ijzeren steunen.
De gevels worden geleed door 6-ruits schuifvensters onder rollaag; houten onderdorpel; bij de voorgevel met originele persiennes. Onder de lijstgoot twee tweeruits liggende zoldervensters onder rollaag. Rechts in de zuidgevel een dubbel zesruits venster.
Tegen de noordgevel een rechthoekige uitbouw onder doorgetrokken dakschild; oplichting onder lessenaarsdak voor niet originele deur en venster. Het metselwerk van de uitbouw is wit geschilderd en wit gepleisterd.
De entree is gelegen aan de linkerzijde van de westelijke voorgevel en bestaat uit een houten paneeldeur met dubbel venster achter ijzeren rooster; tweeruits bovenlicht; geprofileerd kalf; rollaag; gemetselde en gepleisterde stoep.

Waardering

De arbeiderswoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de arbeiderswoning als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de arbeidersstand in de provincie Drenthe.

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de arbeiderswoning als bijzondere uitdrukking van woningbouw in Ambachtelijk-traditionele stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de arbeiderswoning;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de arbeiderswoning in sobere Ambachtelijk-traditionele stijl.

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de arbeiderswoning voortkomend uit de beeldbepalende situering aan een brinkachtige ruimte in de cultuurhistorisch waardevolle nederzetting Zuidlaren.

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van de arbeiderswoning.

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de arbeiderswoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.