Restauratiefondscompliment 2015 voor Jelle Langeland

Op 4 november is in Veenhuizen het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Jelle Langeland, adviseur herbestemming monumenten bij de provincie Drenthe. Hij ontving de prijs uit handen van Willemijn Maas, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds.
Het compliment wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op een positieve manier heeft ingezet voor de monumentenzorg.
Jelle Langeland krijgt het compliment voor zijn creatieve en succesvolle betrokkenheid bij vele restauratie- en herbestemmingsprojecten in Drenthe. Het Restauratiefonds waardeert de manier waarop hij eigenaren en initiatiefnemers aanmoedigt, stimuleert en ondersteunt bij het behouden van het Drents erfgoed.

Restauratiefonds-compliment
Het compliment stimuleert initiatieven die bijdragen aan een beter functionerende monumentenzorg en beloont initiatieven, zodat deze navolging krijgen. Eerder werd het Restauratiefonds-compliment onder andere uitgereikt aan Nelleke en Samir Mesic voor de restauratie van Spa Gouda, GeoFort voor de ontwikkeling van het educatieve attractiepark in Herwijnen en Joyce Ras voor haar enthousiasme en deskundigheid waarmee ze betrokken is geweest bij meerdere restauratieprojecten in Winterswijk.

Bron: Nationaal Restauratiefonds