Woonhuis Assen

Inleiding

Het enige WOONHUIS in de Kloosterstraat met een verdieping heeft een voorgevel uit de tweede helft van de negentiende eeuw, maar is van oorsprong veel ouder. De oude, met kalkmortel gevoegde handvormstenen van de zijgevels en de achtergevel laten zien dat het pand oorspronkelijk slechts één bouwlaag telde. De verdieping is toegevoegd toen het huis in de tweede helft van de negentiende eeuw de huidige voorgevel kreeg. Door de vorm van de voorgevel heeft het pand een meer “stads” karakter dan de overige panden in de straat. Het woonhuis bevindt zich op het voormalige kloosterterrein in het oudste deel van het historische centrum. Het is tevens gelegen in het beschermd stadsgezicht Assen. De vondst van menselijke beenderen bij graafwerk in de tuin doet vermoeden dat het huis staat op een gedeelte van de voormalige begraafplaats van het klooster Maria in Campis.

Omschrijving

Het gedeeltelijk onderkelderde WOONHUIS op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen en is opgetrokken in bruin/rode genuanceerde baksteen. Het pand is gedekt door een schilddak achter klokgevel en is gedekt met een blauw geglazuurde oude Hollandse pan; twee niet originele gemetselde schoorstenen; houten bakgoten op klossen.
De voorgevel wordt geleed door getoogde 6-ruits schuifvensters onder hanenkam met houten onderdorpel. De oorspronkelijke persiennes zijn niet meer aanwezig. In de topgevel een getoogd 4-ruits venster onder hanenkam. In de voorgevel zijn verder gesmede staafankers aangebracht.
De topgevel bestaat uit een klokgevel met houten fronton met een diepliggend timpaan en uitkragende geprofileerde kroonlijst.
De linker zijgevel heeft een rechtgesloten kelder­venster en is op de verdieping voorzien van twee gietijzeren roosvensters. De achtergevel wordt geleed door 6-ruits schuifvensters onder rollaag. De openslaande tuindeuren zijn waarschijnlijk twintigste-eeuws.
Door een moderne invulling van de gang tussen Kloosterstraat 9 en 11 is de rechter zijgevel op de begane grond grotendeels aan het oog onttrokken. Op de verdieping is deze gevel voorzien van één roosvenster.
De entree is oostelijk in de voorgevel gelegen en bestaat uit een houten paneeldeur; 2-ruits bovenlicht; geprofileerd kalf; hanenkam; houten onderdorpel.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis met twee bouwlagen met voorgevel uit de tweede helft van de negentiende eeuw als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele trant met enige Neoclassicistische kenmerken in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele trant met enige Neoclassicistische kenmerken

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Kloosterstraat, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand in het oudste deel van het centrumgebied binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het woonhuis met het naastgelegen dwarshuis Kloosterstraat 7 dat eveneens wordt aangewezen als provinciaal monument, en het naastgelegen dwarshuis Kloosterstraat 11 met de status van gemeentelijk monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het woonhuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken