Woonhuis Assen

Inleiding

Omstreeks 1890 gebouwd WOONHUIS van het type herenhuis met lijstgevel. Het pand vormt een ensemble met het naastgelegen rijksmonumentale herenhuis, Collardslaan 2. Het pand dat gelegen is binnen het beschermd stadsgezicht Assen heeft geen voortuin en is direct tegen de rooilijn aangebouwd.

Omschrijving

Het WOONHUIS op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen en is ogetrokken in rood/bruine baksteen op een antraciet geschilderde gepleisterde plint. Het geheel wordt gedekt door een schilddak dat is gedekt met een gesmoorde platte Friese pan; zuidgevel een kroonlijst met bakgoot; overige gevels houten bakgoot op klossen; zuidzijde een gemetselde nokhoekschoorsteen met uitkragende rand; houten dakkapel onder gewelfd dak met voluutvormige vleugelstukken in zuidelijk dakschild.
De gevels worden op de eerste bouwlaag geleed door getoogde H-vensters met glas-in-lood bovenlicht en geschilderde natuursteen lekdorpel; op de verdieping getoogde T-vensters met glas-in-lood bovenlicht en natuursteen lekdorpel; alle gevelopeningen in voorgevel onder segmentboog van rode en gele baksteen met aanzetstenen en sluitsteen met diamantkop; cordonlijst tussen de verdiepingen; gele bakstenen banden. Op de verdieping een voor de middelste gevelopening aangebracht houten balkon; rijk gedecoreerde consoles; geprofileerde rand; gietijzeren balustrade; koperen waterspuwer; porte brisee. De gevelopeningen ten behoeve van de entree en het bovenliggende venster zijn smaller uitgevoerd.
De westelijke zijgevel is blind; de oostelijke zijgevel is geleed door een venster met bovenlicht per bouwlaag.
De entree is gelegen in een segmentboogportiek aan de linkerzijde van de voor(zuid)gevel en bestaat uit een paneel-vleugeldeur; gietijzeren sierroosters; gecanneleerde stolpnaald; met eierlijst gedecoreerd kalf; getoogd bovenlicht met glas-in-lood; natuursteen onderdorpel; natuursteen stoep van twee treden; plafond waarin bovenliggende segmentboog en aanzet- en sluitstenen doorlopen.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het herenhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het herenhuis uit circa 1890 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance Stedenbouwkundige/ensemble waarde:
  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Collardslaan, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het herenhuis met het naastgelegen rijksmonumentale herenhuis Collardslaan 2

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het herenhuis;
  • vanwege de waarde van het herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het herenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken