Winkel/woonhuis Meppel

Inleiding

Een omstreeks 1900 gebouwd WINKEL/WOONHUIS in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance gelegen in het centrumgebied van Meppel. Het aan twee zijden door andere bebouwing ingesloten pand ligt direct aan het trottoir in het deel van Zuideinde dat fungeert als winkelstraat. Onder de bescherming vallen de hoofdvorm en de voorgevel van het pand.

Omschrijving

Het uit twee bouwlagen bestaande WINKEL/WOONHUIS is opgetrokken in rood/bruine baksteen. In de oostelijk gelegen voorgevel is de winkelpui op de begane grond opgetrokken in een witte verblendsteen op een zwart gepleisterde plint. Het pand wordt gedekt door een zadeldak met voorschild; bovenlangs de voorgevel een uitkragende lijstgoot met een bakgoot op bewerkte houten consoles; op het oostelijk dakschild een niet originele dakkapel.
In het midden van de verdieping wordt de voorgevel geleed door een rechthoekige erker op gietijzeren consoles; sterk overkragend plat dak met geprofileerde gootlijst op bewerkte houten consoles; smalle staande vensters met bovenlicht; bovenlangs bovenlichten 2-ruits houten roedenverdeling; raamstijlen en houten onderbouw voorzien van houtsnijwerk en profilering. Aan weerszijden van de erker een H-venster onder getoogde strek voorzien van aanzetsteen en sluitsteen met diamantkop. Gemetselde, deels door bruin/rode baksteen onderbroken, banden van blauwe verblendsteen.
In het midden van de gevel een groot liggend winkelvenster; schelpvormige hoekelementen aan de bovenzijde van het kozijn; geprofileerd kalf; 4-ruits bovenlicht, ter plaatse van de buitenste hoeken afgerond en uitkragend; geprofileerde bovendorpel. Aan weerszijden een houten paneeldeur, links samengestelde winkeldeur voorzien van roedenverdeling en houtsnijwerk. Rechts met smal 3-delig samengesteld venster. Beide deuren onder samengesteld getoogd bovenlicht met uitkragend houtsnijwerk in de bovenste hoeken en geprofileerde bovendorpel.
Brede gepleisterde cordonlijst met aan weerszijden een uitkragend decoratief gevelelement met daaronder een uitkragende afbeelding van een hoorn.

Waardering

Het winkel/woonhuis is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het winkel/woonhuis als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de stedelijke winkelvoorzieningen in Drenthe omstreeks 1900 en bijzondere uitdrukking van de historische positie van Meppel als handelscentrum in de provincie Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een winkel/woonhuis uit omstreeks 1900 in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige en opvallende detaillering in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het winkel/woonhuis in een kenmerkende reeks van winkelpanden aan het Zuideinde
  • vanwege de ensemblewaarde met het naastgelegen voormalige bankgebouw Zuideinde 42 dat eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het winkel/woonhuis
  • vanwege de waarde van de winkel in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het winkel/woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken