Winkel/woonhuis Assen

Inleiding

Het in een late variant van de Art Nouveau gebouwde WINKEL-WOONHUIS dateert van 1913. Het is gebouwd als winkel met bedrijfspand en bovenwoning in opdracht van de koekfabrikant P. van Dijken en is een ontwerp van de Asser architect Hendrik Enklaar Jzn. Het pand heeft tegenwoordig een horeca- en winkelfunctie en maakt deel uit van het van rijkswege beschermde gezicht van Assen.

Omschrijving

Het in 1913 gebouwde WINKEL-WOONHUIS bestaat uit 2 bouwlagen en heeft een symmetrische voorgevel die is opgetrokken in rode verblendsteen met grijs gepleisterde zij- en achtergevel. Het pand is gedekt door een afgeknot schilddak, belegd met een bruin geglazuurde Tuiles du Nord pan. De natuurstenen onderdelen in de voorgevel zijn van Oberkirchner zandsteen en de originele winkelui is van eikenhout.
De puien zijn aan weerszijden van de etalagevensters voorzien van penanten met geklinknagelde ijzeren kolommen (samengesteld uit vier geklonken L-ijzers) die voor een deel zijn gepleisterd en versierd met gestileerde bloemmotieven. De grote etalagevensters hebben bovenlichten met gewelfde regels en aan de bovenzijde een invulling van versierde vierkante ventilatiepaneeltjes. Deze liggen onder een puibalk met een invulling van groen glas tussen de zandstenen kraagstukken van de penanten.
Nummer 7 bezit nog de originele glas-in-lood bovenlichten boven de entree en de eveneens met glas-in-lood ingevulde binnenramen van de etalage. Boven de entree naar de bovenwoning in het midden van de (oostelijke) voorgevel ligt een hoge zandstenen latei waarop het bouwjaar van het pand staat vermeld. Op de verdieping bevinden zich samengestelde staande vensters met zandstenen onderdorpel; roedenverdeling in de hoge bovenlichten; onder rollaag en latei (rechts) of enkel een rollaag met zandstenen hoekstenen. Van de identieke grote vensters is het meest oostelijke uitgevoerd als driekantige erker onder plat dak. De drie smalle vensters aan weerszijden van de brede vensters staan onder zandstenen latei. De verbindingsblokken tussen de ovenramen van de vensters zijn eveneens van zandsteen. Boven de op een zandstenen onderbouw staande erker en het grote venster bevinden zich opgemetselde dakkapellen met rechtgesloten vensters en gewelfde regels onder zandstenen lateien en een eveneens zandstenen deklijst met gebroken bovenrand met sluitsteen. De zeer brede en sterk uitkragende dakgoten steunen op kleine korbelen boven een rand van grijze en groen-blauwe majolica-tegeltjes. De linker bovenhoek van de gevel wordt bekroond door een zandstenen pinakel, het pinakel dat oorspronkelijk ook aan de rechterzijde aanwezig was, is verdwenen.

Waardering

Het dubbele winkel/woonhuis met bijbehorend pakhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele winkel/woonhuis met bijbehorend pakhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van stedelijke winkelvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele winkel/woonhuis uit 1913 van de Asser architect Hendrik Enklaar Jzn als bijzondere uitdrukking van winkelarchitectuur in een late variant van de Art Nouveau in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een late variant van de Art Nouveau

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het dubbele winkel/woonhuis met bijbehorend pakhuis voortkomend uit de beeldbepalende ligging aan de Nieuwe Huizen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen
  • vanwege de betekenis van het dubbele winkel/woonhuis en het bijbehorende pakhuis als essentiële onderdelen van een winkel/woonhuiscomplex dat als representant van de Drentse stedelijke winkelvoorzieningen in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele winkel/woonhuis met bijbehorend pakhuis;

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het winkel/woonhuis met bijbehorend pakhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken