Winkel/woonhuis Assen

Inleiding

Het betreft de bovenzijde van de gevel van een WINKEL/WOONHUIS uit omstreeks 1900. De gevel van de winkel met bovenwoning is gebouwd in de voor die periode kenmerkende Neorenaissancistische stijl en is rijkelijk voorzien van de bij deze stijl behorende decoratieve details. Ook zijn elementen uit de Chaletstijl terug te vinden. Aangezien van de oorspronkelijke winkelpui de begane grond slechts enkele rudimenten zijn overgebleven, richt de provinciale bescherming zich met name op het pand vanaf de tweede bouwlaag. Het hoekpand heeft een markante ligging, gezien vanaf De Kolk, bij het naastgelegen provinciaal monument op nummer 31, de voormalige Herberg De Koppelpaarden. Het pand maakt deel uit van in het van rijkswege beschermde gezicht van Assen.

Omschrijving

Het op samengestelde plattegrond gebouwde WINKEL/WOONHUIS bestaat uit twee bouwlagen en is gedekt door een samengesteld, afgeknot schilddak, waarop een gesmoorde bouletpan. De verdiepinggevels zijn opgetrokken in rood/bruine baksteen.
Tegen de smalle topgevel op de hoek een balkon met een gesneden balustrade en hoekkolommen. Het balkon wordt overluifeld door een gedecoreerde houten overkapping met draai- en snijwerk in de vorm van hangstijlen, regels, rond- en hoefijzerbogen. De kap is voorzien van een entablement met trigliefen en metopen en een geprofileerde kroonlijst.
Hierop staat een torentje met een bekleding van zinken schubben. De samengestelde spits met een afgeknotte piramidevormige bekroning en profiellijsten heeft aan de voorzijde een houten dakkapel met vleugelstukken met snijwerk, een geprofileerde kroonlijst en een gebogen fronton.
De oostelijke zijgevel bevindt zich in een poortdoorgang met een houten plafond van kraalschroten. De gevel is aan de achterzijde geknikt en wordt geleed door zesruits schuifvensters.
Boven de poortdoorgang, over de oostelijke langsgevel, loopt een cordonlijst van geglazuurde steen. Daarboven H-vensters onder een rondboog van rode vormsteen; metselmozaïek van gele en rode verblendsteen in het verdiept liggende boogveld; getand loket langs bovendorpel; meisjeskopje als sluitsteen. De gevelrand hierboven is verlevendigd met een klimmend boogfries met bloktand en een uitkragende gevelbeëindiging met kwarthol, waarop de geprofileerde daklijst rust. Het venster op de zolderverdieping is verdiept aangebracht met driehoekig uitkragend siermetselwerk van rode verblendsteen onder de lekdorpel. Daarboven een rondboog van geperste verblendsteen met metselmozaïek in de boogtrommel. De uitmetseling van de vensterboog loopt door in de omlijsting van de afgeknotte topgevel, die is voorzien van spaarvelden, een geprofileerde deklijst en bolversiering op de schouders. De afgeknotte top had oorspronkelijk dezelfde tuitbekroning als de zuidelijke langsgevel. Deze gevel is gelijk aan de oostelijke langsgevel, echter is hier de geveltop nog voorzien van de oorspronkelijke zandstenen tuit met baksteenmozaïekjes en een fronton met puntbekroning. Recht voor de smalle topgevel met balkon staand vormen beide gevels een symmetrisch geheel.

Waardering

Het winkel/woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het winkel/woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van stedelijke winkelvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het winkel/woonhuis uit omstreeks 1900 als bijzondere uitdrukking van winkelarchitectuur in de stijl van de Neorenaissance gecombineerd met elementen uit de Chaletstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in de stijl van de Neorenaissance gecombineerd met elementen uit de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het winkel/woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende hoekligging in een knik van de Markstraat, als belangwekkend onderdeel van het gevelbeeld binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het winkel/woonhuis in het aanzicht van de Marktstraat vanaf De Kolk in relatie tot het winkel/woonhuis Marktstraat 22-24-26-28 en het naastgelegen horecapand Marktstraat 31/Markt 22 die eveneens worden aangewezen als provinciale monumenten
  • vanwege de ensemblewaarde van het winkel/woonhuis in het gevelbeeld aan de Marktstraat in relatie tot het naastgelegen blok van vergelijkbare winkel/woonhuizen bestaande uit Marktstraat 13-15, Marktstraat 17-19, Marktstraat 21 en Marktstraat 23-25, die zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van (de bovenzijde van) de gevels van het winkel/woonhuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het aanzicht van de Markstraat vanaf de Kolk, gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het winkel/woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken