Villa “Adams”

Inleiding

Een in 1905 in opdracht van burgemeester Jacob Adams gebouwde VILLA op de plek waar voorheen een grote boerderij stond. Het pand staat bekend als “Villa Adams” en “Huize Tergast”. Vanaf eind jaren ’70 van de vorige eeuw is de villa nog enige tijd in gebruik geweest als scheepvaartmuseum, ter nagedachtenis aan de rijke scheepvaarthistorie van Gasselternijveen. Het interieur bevat nog diverse authentieke elementen, zoals plafonddecoraties, schouwen in zwart marmer, paneeldeuren, marmeren voorportaal en geëtst glas in binnendeuren.
In 2006 is een verbouwplan gemaakt waarbij de villa wordt ingericht als groepsaccommodatie en conferentieoord. Verspreid over de dakschilden zijn veel dakvensters en enkele zonnecollectoren toegepast.
Het pand ligt vrijstaand op een ruim perceel met parkachtige inrichting in het centrum van Gasselternijveen.

Omschrijving

De VILLA op samengestelde plattegrond bestaat uit gedeeltelijk 1, gedeeltelijk 2 bouwlagen en is deels onderkelderd. Het pand is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een wit gepleisterde plint en wordt gedekt door een verzameling samengestelde daken bedekt, deels bedekt met een zwart geglazuurde platte Friese pan, aan de bovenzijde afgezet met een verticale lijst. Achterzijde woonhuis ruim overstek met chalet-achtige betimmering.
De rechterzijde van de voorgevel (westzijde) is sterk risaliserend; links daarvan een balkon boven de entree, ondersteund door een gemetselde pilaar; niet originele balkondeuren, balustrade niet aanwezig; links een onderkelderde gemetselde veranda.
In de noordelijke zijgevel zijn krimpen ontstaan door latere aanbouwen. Tegen de zuidelijke zijgevel een balkon op betonnen consoles; twee balkondeuren met dubbele staande vensters en bovenlicht.
Tegen een recentere aanbouw aan de noordgevel is een houten hellingbaan voor mindervaliden aangebracht.
Rondom de villa is een houten bakgoot op klossen aangebracht; achter (oost) zijde: bakgoot op houten klossen; gemetselde, deels gepleisterde hoekschoorsteen op noordelijk dakvlak.
De gevels worden geleed door staande H-vensters met bovenlicht (gedeeltelijk met glas-in-lood); wit gepleisterde latei en gemetselde segmentboog; Jugendstill-achtige siersteen in boogveld; geglazuurde lekdorpeltegels; horizontale en verticale gepleisterde banden; fries van decoratief geglazuurd metselwerk; geglaz. druiplijst van vormsteen; entree zuidzijde onder overstek met chalet-achtige betimmering; ijzeren trap en ijzeren pilaar ter ondersteuning van balkon.
De entree is gelegen in het midden van de voorgevel onder een balkon in terugspringend deel; vier treden hoge natuurstenen stoep; gemetselde pilaar ter ondersteuning van bovengelegen balkon; dubbele paneeldeur met getoogd venster; rooster van siersmeedwerk; liggend bovenlicht; wit gepleisterde latei; gemetselde segmentboog; siersteen in boogveld.
Links tegen de achter(oost)zijde een aangebouwde schuur met wolfdak; makelaars; houten bakgoot op klossen. Platte gemetselde aanbouw midden achter woonhuis.
Ten zuidoosten van het hoofdgebouw een wagenschuur met asymmetrisch zadeldak; dubbele opgeklampte inrijdeur met getoogde bovendorpel; topgevel met breed liggend samengesteld getoogd venster; gepleisterd boogveld; staande vensters onder latei. Het interieur bevat nog diverse authentieke elementen, zoals plafonddecoraties, schouwen in zwart marmer, paneeldeuren, marmeren voorportaal en geëtst glas in binnendeuren.

Waardering

De villa is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • de forse villa gebouwd in opdracht van burgemeester Adams vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van notabelen rond 1900 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de forse villa gebouwd in opdracht van burgemeester Adams in 1905 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl met Neoclassicistische invloeden in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van zowel exterieur als delen van het interieur;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met Neoclassicistische invloeden

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de forse villa voortkomend uit de beeldbepalende situering in de kern van Gasselternijveen

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur van de villa;
  • vanwege de waarde van de villa in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de villa in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken