Veenarbeiderswoning Coevorden

Inleiding

Aan de Dommerswijk, zuidelijk van de boerderij Sebastopol, staat deze laatst overgebleven VEENARBEIDERSWONING van Nieuwe Krim. Het in een Ambachtelijk-traditionele trant opgetrokken huisje werd in 1916 als onderdeel van een rij van zeven “nette arbeiderswoningen” gebouwd in opdracht van vervener Colenbrander. Aan het begin van de twintigste eeuw was het de gewoonte dat veenarbeiders (seizoensarbeiders) hun eigen keten en hutten optrokken. De realisatie van deze woningen vormt derhalve een belangrijke sociale ontwikkeling.
Na 1963 werden de overige zes veenarbeiderswoningen in Nieuwe Krim afgebroken. Het pand staat op een verwaarloosd erf in het veenkoloniale bebouwingslint aan het kanaal met aan de zuidzijde langs de woning enkele oude hoge bomen en enkele niet-passende naaldbomen op het achtererf.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde VEENARBEIDERSWONING is opgetrokken in een bruin/rode baksteen, aan de voorzijde op gepleisterde plint, en wordt gedekt door een wolfdak belegd met een gesmoorde gegolfde Friese pan. Het gevels zijn langs de voor- en achterzijde langs het dak afgewerkt met een cementlijst met schouders.
De oostelijk gelegen voorgevel wordt geleed door twee staande vensters met 3-ruits bovenlicht voorzien van hanenkam en houten onderdorpel. Op de verdieping twee gietijzeren roosvensters in rollaag. De noordelijke zijgevel is deels opnieuw opgetrokken en deels gewijzigd en wordt geleed door twee in afmeting verschillende 2-ruits staande vensters.
In de zuidelijke zijgevel een staand venster onder rollaag.
De achtergevel van het pand kon niet worden geïnventariseerd.

Waardering

De veenarbeiderswoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de arbeiderswoning als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van veenarbeiders in zuidelijk Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de arbeiderswoning als bijzondere uitdrukking van woningbouw in sobere Ambachtelijk-traditionele stijl in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de arbeiderswoning in sobere Ambachtelijk-traditionele stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de arbeiderswoning voortkomend uit de beeldbepalende situering in het veenkoloniale bebouwingslint aan het kanaal in Nieuwe Krim

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de arbeiderswoning
  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de arbeiderswoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken