Transformatorhuis Buinen

Inleiding

Een omstreeks 1930 in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd TRANSFORMATORHUIS.
Het gebouwtje is beeldbepalend gelegen langs de Hoofdstraat van Buinen in de berm naast de doorgaande weg. Het transformatorhuis vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van openbare nutsvoorzieningen in Drenthe.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaand en op rechthoekige plattegrond gebouwd TRANSFORMATORHUIS is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een trasraam van rood genuanceerde metselklinker onder rollaag. Het gebouw wordt gedekt door een overkragend zadeldak belegd met oranje Tuiles du Nord. Rond het dak een zinken mastgoot op gebogen houten consoles.
De gevels worden geleed door smalle, dichtgemetselde en staande vensteropeningen onder latei en rollaag van rode baksteen, voorzien van gemetselde lekdorpels; in beide topgevels een dubbele staande ventilatieopening voorzien van niet originele metalen ventilatieroosters; smeedijzeren sieranker bovenin de topgevels; sober uitkragend siermetselwerk in top- en korte gevels. In de noordgevel een dubbele stalen deur onder strekkenlaag voorzien van tandlijst in siermetselwerk; betonnen onderdorpel. In de oostgevel een enkele stalen deur onder strekkenlaag voorzien van tandlijst in siermetselwerk; betonnen onderdorpel.

Waardering

Het transformatorhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde vanwege de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van de nutsvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis dat in de jaren ’30 van de twintigste eeuw in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl is gebouwd, vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van bouwwerken die in opdracht van de overheid werden toegevoegd aan de openbare ruimte in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging aan de doorgaande weg in Buinen

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het transformatorhuis;
  • vanwege de waarde van het transformatorhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de directe omgeving aan de Hoofdstraat in Buinen