Schutsluis Erica

Inleiding

Een omstreeks 1925 gebouwde SCHUTSLUIS in het Dommerskanaal. De sluis is beeldbepalend gelegen aan de Griendtsveenstraat in het Amsterdamscheveld, volgens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) een gebied met bijzondere waarde vanwege de industriële exploitatie van het omliggende veen. Bijzonder zeldzaam voor Drenthe is de aanwezigheid van stalen sluisdeuren en de uitzonderlijk gave staat waarin de schutsluis verkeert.

Omschrijving

De SCHUTSLUIS heeft gemetselde ovale kolk van basaltblokken en sluishoofden van rood/bruine baksteen met natuurstenen elementen en afgeronde stootblokken. Het object heeft plaatijzeren sluisdeuren die zijn geklonken in een frame van I-profielen waarop een ijzeren hekwerk en bedieningsmechanisme. De sluis is voorzien van schotbalksponningen.

Waardering

De schutsluis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de schutsluis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in de jaren twintig van de vorige eeuw in Drenthe
  • de schutsluis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde vanwege de verbondenheid met de industriële veenafgraving in het omliggende gebied door de Griendtsveense Turfstrooisel Maatschappij

Civieltechnische waarde

  • als voorbeeld van een schutsluis met stalen deuren en sluiskom opgemetseld van basaltblokken uit omstreeks de jaren twintig van de 20ste eeuw
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende open ligging in het Dommerskanaal in het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Amsterdamscheveld

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de schutsluis
  • vanwege de waarde van de schutsluis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de directe omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de schutsluis met stalen deuren in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken