Pastorie Wapserveen

Inleiding

Een omstreeks 1880 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde PASTORIE. Het vrijstaande en op een ruim perceel gelegen dwarshuis heeft een nauwe relatie met de aan de overkant van de weg gesitueerde rijksmonumentale Hervormde kerk. Het gebouw aan de westzijde naast de pastorie is van later datum en valt daardoor niet onder de provinciale bescherming. Ook de later geplaatste dakkapellen en een in 1950 vervaardigde gemetselde aanbouw aan de achterzijde vallen niet onder de provinciale bescherming. Van de achterzijde van het pand zijn vooral de hoofdvorm en de gemetselde dakkapel van belang. Het pand heeft een diepe voor- en achtertuin met gazon en enkele oude bomen.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde PASTORIE op rechthoekige plattegrond. Het pand is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een grijs gepleisterde plint en wordt gedekt door een afgeknot schilddak belegd met een gesmoorde Tuiles du Nord.
Rondom de kap een kroonlijst met bakgoot; bovenlangs het schilddak een geprofileerde daklijst. Aan de voorzijde een verhoogd middenrisaliet onder overkragend plat dak met openslaand 4-ruits venster onder hanenkam; in het midden van het zuidelijk dakschild een gemetselde dakkapel onder overkragend plat dak; hanenkam; niet origineel venster. De niet originele houten dakkapellen in het zuidelijk dakschild en die in het westelijk dakschild vallen niet onder de provinciale bescherming.
De voorgevel wordt geleed door vier 6-ruits schuifvensters onder hanenkam met houten onderdorpel. In de westelijke gevel een openslaand T-venster onder hanenkam en een opgeklampte deur met bovenlicht onder hanenkam. Links in de zuidelijke achtergevel twee 6-ruits vensters onder hanenkam; 2-ruits staand venster onder hanenkam met gemetselde lekdorpel; houten deur met 2-ruits bovenlicht onder hanenkam; klein staand venster onder rollaag. De niet originele gemetselde aanbouw valt niet onder de provinciale bescherming.
De oostelijke gevel wordt geleed door een dubbel staand venster met 2-ruits bovenlicht onder rollaag; liggend keldervenster in hoge gepleisterde plint.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een ondiepe segmentboogportiek onder gemetselde segmentboog; vleugeldeur met smeedijzeren sierroosters aan de binnenzijde; geprofileerd kozijn en kalf; natuurstenen onderdorpel en neut; getoogd bovenlicht; natuurstenen (cordon)lijst rond risaliet; gemetselde stoep.

Waardering

De pastorie is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dwarshuis gebouwd als pastorie vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een kerkelijke dienstwoning op het Drentse platteland in de tweede helft van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de pastorie gebouwd als dwarshuis omstreeks 1880 in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de kerkelijke dienstwoning voortkomend uit de beeldbepalende ligging aan het Oosteinde
  • vanwege de ensemblewaarde van de pastorie met de rijksmonumentale Nederlands Hervormde kerk die aan de overzijde van de weg ligt

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de pastorie;
  • vanwege de vanwege de waarde van de pastorie in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de pastorie in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken