Pastorie Meppel

Inleiding

De voormalige PASTORIE is omstreeks 1870 als blokvormig dwarshuis gebouwd in Eclectische stijl met Neoclassicistische kenmerken als beeldbepalend hoekpand op de hoek Zuideinde / Galmanspad nabij het centrum bij de brug. Het pand ligt in de rooilijn direct aan het openbare trottoir en maakt deel uit van de bebouwingswand aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark. In de PASTORIE is een bank gevestigd geweest en is nu in gebruik als architectenbureau. Voor de functiewijziging is aan de achterzijde een forse aanbouw gerealiseerd en is ook het interieur gemoderniseerd. De aanbouw valt niet onder provinciale bescherming.

Omschrijving

De PASTORIE heeft een nagenoeg vierkante plattegrond met aan de achter(west)zijde een rechthoekige uitbouw, twee bouwlagen en een schilddak dat gedekt is met gesmoorde Tuiles du Nord dakpannen en met twee gemetselde nokhoekschoorstenen met dekplaat op de voorste nokhoeken. In het westelijke dakschild zijn dakvensters aangebracht. In het zuidelijke dakschild bevindt zich een niet originele dakkapel met platdak, gootlijst en venster. Boven de geprofileerde gootlijst bevindt zich in het oostelijke dakschild een fronton met in de timpaan een halfrond openslaand venster met tracering.
De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen met een forse natuurstenen plint die tevens de afzaat van de vensters vormt. Alle H-vensters hebben afgeronde hoeken in de bovenlichten en hanenkammen. De voorgevel wordt symmetrisch geleed door vier vensters onder en vier vensters boven aan weerszijden van een middenpartij met entree en balkon onder een brede daklijst dat als fries iets prononceert. Hemelwaterafvoer loopt aan de zijkant over de gevel. De centraal gelegen entree bestaat uit paneeldeur (diamantkoppen) op een natuurstenen onderdorpel en eentraps stoep, een geprofileerd kalf, een bovenlicht met afgeronde hoeken, een paneelomlijsting met geornamenteerde consoles waarop de kroonlijst/ het balkon rust. Het balkon heeft een sierlijk vormgegeven hekwerk van smeedijzer, dubbele deuren en vensters met afgeronde hoeken, en een uitbundige omlijsting met een ornament met schelpmotief.
De zuidelijke gevel is gepleisterd en geschilderd in een grijze kleur en wordt geleed door drie vensters en een hemelwaterafvoer. De noordelijke gevel wordt geleed door zeven vensters en een entree met een paneeldeur met diamantkoppen, natuurstenen onderdorpel, een bovenlicht, hanenkam en een ingemetselde briefopening.
In de westelijke (achter)gevel bevindt zich een klein H- venster en in de uitbouw zitten dubbele deuren met ramen, een deur met raam en een venster(ook afgeronde hoeken). Vermoedelijk gaat het hier om een dakterras. Onder het kleine venster is een deel van de gevel opnieuw gemetseld of gevoegd.

Waardering

De pastorie is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het herenhuis gebouwd als pastorie vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een kerkelijke dienstwoning uit circa 1870 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de pastorie gebouwd omstreeks 1870 in Eclectische stijl met Neoclassicistische kenmerken in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met Neoclassicistische kenmerken

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de kerkelijke dienstwoning voortkomend uit de beeldbepalende hoekligging en als onderdeel van de stedelijke bebouwingswand aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de pastorie;
  • vanwege de vanwege de waarde van de pastorie in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de bebouwing aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de pastorie in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken