Pakhuis Meppel

Inleiding

Een omstreeks 1860 in Ambachtelijk-traditionele trant gebouwd voormalig PAKHUIS gelegen op een zeer beeldbepalende en historisch-functioneel kenmerkende centrumlocatie aan de grachtengordel op de kop van het Meppeler diep. Twee gevels van het gebouw zijn gericht op het water. Aan de Stoombootkade lagen voorheen de schepen die het personenvervoer op Amsterdam onderhielden. Het pakhuis heeft thans een horecafunctie waartoe het op een aantal onderdelen is gewijzigd. Ondermeer zijn een aantal niet originele bij- en aanbouwen geplaatst die niet onder de provinciale bescherming vallen.

Omschrijving

Een uit twee bouwlagen bestaand PAKHUIS op rechthoekige plattegrond dat is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op een grijs gepleisterde plint. Het pand wordt gedekt door een zadeldak, op het westelijk dakschild belegd met grijs gesmoorde oude Hollandse pan en op het oostelijk dakschild met oranje oude Hollandse pan; niet originele kunststof bakgoot; uitkragend gemetselde bakstenen consoles; niet originele zinken afvoerpijp op westelijk dakschild.
Aan de zuidzijde van het pand een gepleisterde tuitgevel die wordt geleed door twee niet originele dubbele deuren; twee hoge en twee lage rondboogvensters met gepleisterde lekdorpel in een niet originele detaillering; in de topgevel een rondvenster waarin een niet origineel ventilatierooster is aangebracht; niet originele twee verdiepingen hoge stalen brandtrap.
De westelijke gevel langs de kade wordt geleed door niet originele houten vensters: op de begane grond onder in rode en gele baksteen gemetselde segmentboog; op de verdieping onder in rode en gele baksteen gemetselde rollaag; niet originele deuren; gewijzigde niet originele ingangspartij; op de verdieping; het rechter geveldeel is licht risaliserend ten opzichte van het linker deel; boven de middenentree dubbele opgeklampte en getoogde deuren met venster onder rollaag; alle gevelopeningen zijn voorzien van opgeklampte houten luiken.
De noordelijke zijgevel is een normale topgevel met daarin een gewijzigd, niet origineel venster op de begane grond onder segmentboog van siermetselwerk; drie getoogde vensters met 8-ruits roedenverdeling onder geel/rode rollaag; dichtgezet rondvenster in rollaag.
De oostelijke achtergevel wordt op de verdieping geleed door niet originele houten rondboogvensters onder geel/rode rollaag met gemetselde lekdorpel. Op de begane aan de rechterzijde van de gevel diverse niet originele wijzigingen aan vensters en deuren.
Tegen de linkerzijde een niet originele houten aanbouw; oorspronkelijke gevelopeningen als aan de voorzijde die echter op niet originele wijze zijn ingevuld. Smeedijzeren staafankers in alle gevels.

Waardering

Het pakhuis is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het pakhuis als bijzondere uitdrukking van de historische positie van Meppel als knooppunt van weg- en waterwegen, en de daaruit voortvloeiende functie van centrum voor handel en scheepvaart in de provincie Drenthe omstreeks het midden van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een pakhuis uit circa 1900 in Ambachtelijk-traditionele trant
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van het pakhuis op een historisch-functioneel kenmerkende centrumlocatie aan de grachtengordel op de kop van het Meppeler diep.

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het pakhuis
  • vanwege de waarde van het pakhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het pakhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken