Pakhuis Meppel

Inleiding

Een omstreeks 1900 in Ambachtelijk-traditionele trant met Neorenaissancistische elementen gebouwd PAKHUIS op een beeldbepalende locatie in het centrum en aan een steeg die de historisch-functionele verbinding vormt met de grachtengordel van Meppel. Het gebouw benadrukt de belangrijke positie die Meppel binnen Drenthe heeft gehad op het gebied van de handel en de scheepvaart. Het forse, beeldbepalende pand heeft een hoekligging direct langs het trottoir en is aan drie zijden zichtbaar. Aan de oostzijde, waar bouwsporen aangeven dat een platte aanbouw is verwijderd, is tegenwoordig een parkeerplaats.

Omschrijving

Het uit 4 bouwlagen bestaande PAKHUIS op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rood/bruine baksteen, aan de westzijde op een grijze plint. Het pand wordt gedekt door een plat dak met een aan de bovenzijde uitkragende geprofileerde daklijst.
De symmetrisch opgebouwde westelijke gevel is door middel van een verticale bouwnaad in twee gelijke helften verdeeld. Deze gevel wordt geleed door terugspringende venstervelden; op de verdiepingen voorzien van getoogde stalen vensters met een 9-ruits roedenverdeling; op de begane grond zijn de vensters blind afgedekt met een plaat hout; hardstenen onderdorpel; gemetselde segmentboog met natuurstenen aanzet- en sluitsteen; natuurstenen speklagen. Op iedere verdieping twee getoogde opgeklampte pakhuisdeuren voorzien van natuurstenen onderdorpel. Boven de deuren in het rechter gedeelte een ijzeren hijsbalk met katrol.
De noordelijke gevel wordt geleed door 19 getoogde 12-ruits vensters; gemetselde segmentboog; hardstenen lekdorpel; onderste vensters blind afgedicht. Verder een niet originele rechtgesloten inrijdeur onder stalen latei en drie rijen smeedijzeren staafankers.
In de oostelijke gevel ter plaatse van de huidige parkeerplaats zijn voor alle getoogde vensteropeningen niet originele rechtgesloten stalen vensters in diverse afmetingen geplaatst. Aan de rechterzijde van de gevel laten bouwsporen zien dat hier een platte aanbouw is verwijderd. Op de verdieping twee niet originele opgeklampte deuren; de oorspronkelijk getoogde gevelopeningen zijn ten behoeve van deze deuren rechtgesloten gemaakt waarbij een deel van de segmentboog is verwijderd; originele smeedijzeren staafankers.
Tegen de zuidelijk gelegen gevel een niet originele aanbouw onder schilddak. Op de verdiepingen zijn op een enkele uitzondering na de originele stalen vensters nog aanwezig.

Waardering

Het pakhuis is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het pakhuis als bijzondere uitdrukking van de historische positie van Meppel als handelscentrum in de provincie Drenthe omstreeks 1900

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een pakhuis uit circa 1900 in Ambachtelijk-traditionele trant met Neorenaissancistische elementen
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele trant met Neorenaissancistische elementen

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het pakhuis aan de Kromme Elleboog en de in historisch-functioneel opzicht belangrijke ligging aan een steeg die de verbinding vormt met de Heerengracht

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het pakhuis
  • vanwege de waarde van het pakhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het pakhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken