Overkapping Veenhuizen

Inleiding

Een OVERKAPPING uit het laatste kwart van de negentiende eeuw naar ontwerp van rijksbouwmeester W.C. Metzelaar. De overkapping is thans in gebruik als kapschuur. Naar verluidt zouden overkappingen van dit type ook in gebruik zijn geweest als mestvaalt. De bijbehorende boerderij, met de naam ‘de Leemakkers’ stamde uit 1925, maar is afgebroken. De overkapping heeft een gebintconstructie volgens het verbeterd Hollands spant en is gesitueerd ten zuiden van de aansluiting van de Meidoornlaan op de Limietweg. Het object maakt deel uit van het agrarische gebied ten oosten van het dorp Veenhuizen, gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen.

Omschrijving

Een op rechthoekige plattegrond gebouwde OVERKAPPING. Het in oost-westelijke richting geplaatste gebouw is geconstrueerd uit een eiken gebintconstructie volgens het verbeterd Hollands spant en wordt gedekt door een zadeldak belegd met oranje oude Hollandse pan. Langs de oostelijke- en westelijke gevelbeëindiging is een houten windveer aangebracht. De eiken stijlen van de gebintconstructie staan op een betonnen poer.
De noordzijde van het gebouw is open, terwijl de zuidelijke gevel is opgetrokken in een gerabatte houten betimmering.
Ook de oost- en westgevels zijn aan de onderzijde open. De topgevels zijn aan deze zijden voorzien van een in het midden verhoogde gerabatte houten betimmering die aan de onderzijde in een tand is gezaagd.

Waardering

De mestvaaltoverkapping is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de overkapping behorende bij de Rijkswerkinrichting Veenhuizen vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een agrarisch bijgebouw uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, vanwege de relatie met de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting en het gebied van Veenhuizen dat als geheel een bijzondere plaats inneemt binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de ontginning van woeste gronden, armenzorg, (gedwongen) werkverschaffing en later de huisvesting van gedetineerden in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een overkapping die in het laatste kwart van de negentiende eeuw naar ontwerp van rijksbouwmeester W.C. Metzelaar als agrarisch bijgebouw behorende bij de Rijkswerkinrichting Veenhuizen is gebouwd
  • vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van een mestvaaltoverkapping
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik, de zorgvuldige detaillering en de constructieve kwaliteiten van de mestvaaltoverkapping

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de betekenis van de mestvaaltoverkapping als essentieel historisch-functioneel complexonderdeel van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen die als uitdrukking van de ontwikkelingsgeschiedenis van de ontginning van woeste gronden, armenzorg, (gedwongen) werkverschaffing en later de huisvesting van gedetineerden in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;
  • vanwege de beeldbepalende, zeer open ligging van de mestvaaltoverkapping in het buitengebied binnen het van rijkswege Beschermde Gezicht van Veenhuizen

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de mestvaaltoverkapping;
  • vanwege de waarde van de mestvaaltoverkapping in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de rurale structuur binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de mestvaaltoverkapping in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken