Krimpenboerderij Valthermond

Inleiding

Een in 1937 in sobere Interbellumarchitectuur gebouwde rietgedekte KRIMPENBOERDERIJ van het jongere ‘burgertype’ met de baanderdeuren in één vlak met de voorgevel. Vooral de vormgeving van de schoorsteen laat een duidelijke invloed van Expressionistische architectuur zien. Deze ontginningsboerderij werd indertijd gebouwd langs het water van het inmiddels gedempte Zuiderdiep. De sobere erfinrichting van de nog steeds agrarisch in gebruik zijnde boerderij bestaat voornamelijk uit gras met ten noorden en ten zuiden van de boerderij enkele oude bomen.
Bepalend voor het aanzicht vanaf de openbare weg is de diepe voortuin zonder erfafscheiding. De boerderij ligt sinds de demping van het kanaal niet meer aan het water maar aan de doorgaande weg.
De boerderij ligt beeldbepalend temidden van veelal agrarische veenkoloniale lintbebouwing aan de zuidzijde van het Zuiderdiep. De achter- en zijgevels konden niet worden geïnventariseerd.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande KRIMPENBOERDERIJ die is opgetrokken in rode baksteen in Noords metselverband op een trasraam van rood/paars gesinterde metselklinker onder rollaag. Het pand wordt gedekt door een met riet gedekt overkragend wolfdak voorzien van rode rietvorsten; hoog opgemetselde taps toelopende schoorsteen met deels uitkragende gemetselde banden op de noordzijde van het westelijk dakschild; in oostelijk en westelijk dakschild drie halfronde vensters onder rieten welving in het dak; houten betimmering ter plaatse van dakoverstek voorzijde.
De voorgevel wordt geleed door een opgeklampte rondboogbaander, waarbij iedere deur is voorzien van een 6-ruits staand venster; samengesteld liggend venster met 4-ruits bovenlichten onder strekkenlaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; 2 samengestelde liggende verdiepingsvensters met 4-ruits roedenverdeling onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; vlechtingen langs de gevelbeëindiging; brede verticaal gemetselde band langs het wolfeind; verticaal gemetselde band tussen de verdiepingsvensters.
De westelijke zijgevel van het woongedeelte wordt geleed door drie samengestelde liggende vensters voorzien van gemetselde lekdorpel en roedenverdeling in de bovenlichten; opgeklampte deur.
De achtergevel wordt geleed door drie opgeklampte deuren en een gevelopening ten behoeve van de baander.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de krimpenboerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf in de jaren dertig van de twintigste eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de krimpenboerderij van het ‘burgertype’ als bijzondere uitdrukking van Interbellumarchitectuur met Expressionistische elementen uit 1937 in Drenthe
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur met Expressionistische elementen;

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de boerderij in het agrarische, veenkoloniale bebouwingslint van Valthermond.

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de zichtzijden van de boerderij
  • vanwege het belang van het complex in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving in het voormalige kanaaldorp Valthermond.

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken