Krimpenboerderij Roderwolde

Inleiding

Een omstreeks 1930 in Interbellumarchitectuur gebouwde KRIMPENBOERDERIJ met STOOKHOK en BRUGGETJE. Bij het als ontginningsboerderij gebouwde pand werd in 1973 door de toenmalige eigenaar een kapschuur gebouwd die als veestalling werd gebruikt.
In 1987 werd in verband met de realisatie van slaapkamers vergunning verleend voor vier nieuwe vensters in zowel de oostelijke- als westelijke gevel van het bedrijfsgedeelte. Het geheel door een gracht omgeven en vrij gaaf bewaard gebleven complex heeft een beeldbepalende ligging, goed zichtbaar vanaf de weg, in de oorspronkelijke agrarische context. Aan de westzijde kan via een dam het achtererf worden bereikt, de toegang tot de entree geschiedt via een loopbruggetje aan de zuidzijde bij de weg.

Omschrijving

De KRIMPENBOERDERIJ op samengestelde plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd. Het geheel is opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van paarsbruine metselklinker onder strekkenlaag en wordt gedekt door een zadeldak met afgewolfd noordelijk dakschild. De kap van het woongedeelte is belegd met een zwart geglazuurde Hollandse pan en heeft tegen de zijgevels een overkragende houten bakgoot en op de nok een van rode baksteen gemetselde schoorsteen. De kap van het bedrijfsgedeelte is belegd met een oranje Muldenpan. De brandmuur die het woonhuis van het bedrijfsgedeelte scheidt is op het dak afgewerkt met een loodslab die over de nok van oost naar west loopt.
De gevels op de begane grond van het woonhuis worden geleed door samengestelde vensters met zij- en/of bovenlicht, alle met een houten roedenverdeling. De verdiepingsvensters in de geheel symmetrische (zuidelijke) voorgevel bestaan uit drie kozijnen waarin twee boven elkaar liggende 4-ruits vensters zijn opgenomen. De buitenste kozijnen hebben een in de muur uitstekende boven-, tussen- en onderdorpel. Aan weerszijden van het middelste venster een verticale uitkragende gemetselde band, aan de bovenzijde afgedekt door middel van een loket. In de topgevel een driehoekig venster met uitstekende onderdorpel en 4-ruits roedenverdeling. Siermetselwerk in de vorm van verticaal en schuin uitwaaierend gemetselde topgevelvlakken. De naam ‘Enuma Hoeve’ is door middel van uitkragend gemetselde donkerkleurige baksteen in de voorgevel aangebracht. In de zijgevel van het woongedeelte, tegen de oostelijke krimp, twee boven elkaar gelegen vensters met doorlopende dorpels en 4-ruits roedenverdeling.
De oostelijke zijgevel van het bedrijfsgedeelte is aan de achterzijde opnieuw opgemetseld na stormschade en wordt geleed door liggende 6-ruits stalen vensters boven een gemetselde lekdorpel. In de westelijke gevel niet originele vensters van draadglas.
De achtergevel aan de noordzijde is gedeeltelijk opnieuw opgemetseld in een niet originele baksteen. Onder de oorspronkelijke latei is een niet originele aluminium sectionaaldeur aangebracht. Verder een opgeklampte loopdeur met aan weerszijden 4-ruits zijlichten onder latei, een liggend 2-ruits venster onder latei en drie naast elkaar liggende staande vensters onder latei en rollaag.
De entree is gelegen in een rechte portiek in de oostgevel van het woongedeelte en bestaat uit een houten paneeldeur met 4-ruits venster; twee boven elkaar gelegen 2-ruits zijlichten met glas-in-lood; in portiek doorlopend trasraam; vloer met vierkante zwarte en rode tegeltjes.
Aan de noordoostzijde een vrijstaande bijschuur op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met in de zuidelijke topgevel een groot origineel samengesteld liggend kozijn onder latei.

Aan de oostzijde van de boerderij een in rode baksteen opgetrokken origineel STOOKHOK op een trasraam van paars/bruine metselklinker onder rollaag. Het gebouwtje wordt gedekt door een zadeldak waarop een oranje Muldenpan; gemetselde nokhoekschoorsteen met schoorsteenbord; topgevel onder rollaag; 6-ruits liggend venster met uitstekende onder- en bovendorpel in zuid- en oostgevel; opgeklampte deur in westgevel; zinken mastgoot.
Het voorerf kent een kenmerkend sober karakter passend bij de agrarische functie van de boerderij. Over de gracht langs de weg een origineel betonnen BRUGGETJE met aan weerszijden
armleuningen van metalen buis.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de ontginningsboerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf in de eerste helft van de twintigste eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een ontginningsboerderij uitgevoerd als krimpenboerderij met stookhok en bruggetje, omstreeks 1930 gebouwd in een sterk verstrakte variant van de Amsterdamse Schoolstijl
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende detaillering van de boerderij met stookhok in een sterk verstrakte variant van de Amsterdamse Schoolstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van de boerderij en als belangwekkend agrarisch onderdeel van de oorspronkelijke, agrarische bebouwingsstructuur binnen het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omgeving
  • vanwege de samenhang van boerderij met het bijgebouw dat fungeerde als stookhok en het bruggetje en het voorerf met sober karakter passend bij de agrarische functie van de boerderij

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de boerderij met stookhok en bruggetje en het voorerf met sober karakter passend bij de agrarische functie van de boerderij
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de directe omgeving en de omliggende bebouwingsstructuur van het cultuurhistorisch waardevolle gebied van Roderwolde en omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de ontginningsboerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken