Krimpenboerderij Annerveenschekanaal

Inleiding

In een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde KRIMPENBOERDERIJ, gelegen in het beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal. De boerderij van het oudere Veenkoloniale type waarvan het voorhuis is uitgevoerd met een topgevel, is gesitueerd aan de “stille kant” van het kanaal de Greveling. De boerderij is omgeven door hoge begroeiing, waaronder eiken en beuken. Voor de voorgevel twee eikenbomen. Bepaalde details als een deel van de deuromlijsting en de lijstgoot zijn verdwenen. Het pand vormt nog een vrij gaaf voorbeeld van de ontwikkeling van een Drentse boerderij in het veengebied. Vooral het achtererf benadrukt het agrarische karakter.

Omschrijving

De KRIMPENBOERDERIJ op samengestelde plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd. Het pand is opgetrokken in rode baksteen en gedekt door een zadeldak met afgewolfde achterzijde. De kap boven het woongedeelte is bedekt met een zwart geglazuurde verbeterde Hollandse pan, de schuur met een rode verbeterde Hollandse pan; de lijstgoot is verwijderd en vervangen door een niet originele kunststof goot. De gevels van het woongedeelte (oostzijde) worden geleed door 6-ruits getoogde vensters onder hanenkam; verdieping topgevel drie 4-ruits schuifvensters onder strek; vlechtingen; staafankers. De gevels van de schuur worden geleed door ijzeren 4-ruits stalramen onder rollaag met gemetselde lekdorpel. In de voorgevel ter plaatse van de zuidelijke krimp een dubbele opgeklampte wagendeur onder houten latei en rollaag; strekkenlaag langs bovenste schuine gevelrand van krimp.
De achter(west)gevel is nog vrijwel authentiek en heeft deels getoogde 6-ruits ijzeren vensters; een deel van de vensters op de begane grond heeft een decoratieve roedenverdeling en een gemetselde lekdorpel; niet originele schuif/ wagendeur; twee opgeklampte loopdeuren onder rollaag.
De entree is gelegen rechts van het midden in de asymmetrische voorgevel; houten deuromlijsting (bovenste gedeelte verwijderd); houten paneeldeur met gietijzeren sierrooster; getoogd 2-ruits bovenlicht; hanenkam; natuursteen onderdorpel; natuursteen stoep 2 treden.
Aan de achter(west)zijde van de boerderij een niet originele vrijstaande houten kapschuur.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de boerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, veenkoloniale boerenbedrijf in de negentiende eeuw en de relatie met historisch-ruimtelijke hoofdthema van de geschiedenis van de verveningen in oostelijk Drenthe

Architectuurhistorische waarde:

  • als representant van een veenkoloniale krimpenboerderij van het oudere type waarvan het voorhuis is uitgevoerd met een topgevel en met een schuur van het Fries-Groningse type uit de negentiende eeuw
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de deels nog authentieke detaillering van de boerderij in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende en kenmerkende ligging van de boerderij aan de stille zijde van het kanaal in Annerveenschekanaal en als belangwekkend agrarisch onderdeel van de veenkoloniale bebouwingsstructuur in het van rijkswege beschermde gezicht
  • vanwege de samenhang van de boerderij met het waardevolle erf met hoogopgaand geboomte en een achtererf met authentiek agrarisch karakter

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de boerderij en het omliggende erf
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de veenkoloniale bebouwingsstructuur in het van rijkswege beschermde gezicht van Annerveenschekanaal

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de veenkoloniale boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.