Kosterswoning Meppel

Inleiding

De rond 1896 gebouwde KOSTERSWONING op samengestelde plattegrond vormt een cultuurhistorisch waardevol complex met de naastgelegen Gereformeerde kruiskerk op nummer 4, die eveneens is aangewezen als provinciaal monument. De fantasievolle Eclectische architectuur bevat Neogotische en Neorenaissancistische elementen. De voormalige dienstwoning is thans in gebruik als Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Meppel. Het pand staat nagenoeg zonder voorerf naast de kerk aan een smalle straat in het centrum van Meppel.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande KOSTERSWONING op samengestelde plattegrond is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op een gemetseld bakstenen basement. Het pand wordt gedekt door een zadeldak belegd met een gesmoorde verbeterde gotische pan; geprofileerde zinken bakgoot; in achterste topgevel een geïntegreerde gemetselde nokschoorsteen; niet originele dakkapel onder lessenaarsdak in oostelijk dakschild; zinken hemelwaterafvoer en vergaarbak.
De gevels van het pand hebben diverse aan- en uitbouwen: een 4-zijdige halfronde gemetselde erker tegen de noordoosthoek hoofdgebouw; basement; staande vensters met 12-ruits bovenlicht onder gemetselde uitkragende segmentboog; natuursteen druiplijst; gemetselde kantelen voorzien van groen geglazuurde in punt uitlopende deksteen; natuursteen waterspuwer.
Tegen zuidoostelijke hoek een 4-zijdig, 1,5 bouwlaag hoog torentje; natuursteen druiplijsten; lage kantelen waartussen groen geglazuurde verblendsteen; staande vensters onder uitkragende segmentboog; natuursteen lekdorpel.
Afdak ten behoeve van zij-entree onder zinken lessenaarsdak tegen oostgevel; gemetselde borstwering voorzien van houten kozijn met pijlers; rode plavuizen vloer.
De gevels worden geleed door staande vensters; bovenlicht met 18-ruits roedenverdeling; lekdorpel onderdeel van natuurstenen druiplijst. Tuitgevel met natuurstenen afwerking en top; hierin staande vensters met 18-ruits bovenlicht; topgevel met 5-delig liggend venster; ieder venster heeft 3-ruits roedenverdeling; hierboven gemetseld boogfries.
De entree is gelegen aan de westzijde van de voorgevel; uitgebouwde rechthoekige houten portiek op gemetselde borstwering; zinken lessenaarsdak; 20ruits roedenverdeling zijvensters; opgeklampte deur met 16-ruits venster; natuursteen onderdorpel en neut; 1 trede hoge gemetselde opstap.

Waardering

De kosterswoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de kosterswoning vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een dienstwoning behorende bij een kerkelijk complex in een stedelijke setting; de kerk vertegenwoordigt tevens cultuurhistorische waarde als gebouwde uitdrukking van religieuze ontwikkelingen aan het einde van de negentiende eeuw in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de kosterswoning uit circa 1896 naar een ontwerp van J. van Dongen uit Apeldoorn uit als representant van woonhuisarchitectuur in een fantasievolle Eclectische architectuur met Neogotische en Neorenaissancistische elementen in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering van de kosterswoning in een fantasievolle Eclectische architectuur met Neogotische en Neorenaissancistische elementen

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de kosterswoning voortkomend uit de beeldbepalende ligging aan de Groenmarkstraat in het centrumgebied van Meppel
  • vanwege de ensemblewaarde met de naastgelegen kerk als onderdelen van een Gereformeerd religieus complex, waarvan de kerk eveneens is aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de kosterswoning;
  • vanwege de waarde van de kosterswoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de hoge mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de stedelijke omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de kosterswoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken