Hallenhuisboerderij Zuidwolde

Inleiding

In de oorspronkelijke agrarische context gelegen HALLENHUISBOERDERIJ met HOOISCHUUR en KAPSCHUUR. De nagenoeg authentieke boerderij is gelegen in het Reestdal, een gebied met bijzondere waarde op de grens van Drenthe en Overijssel. Het complex is landelijk gelegen en alleen via een zandpand vanaf de doorgaande weg bereikbaar. Rond een schuur een strook oude keienbestrating onder de afwatering van het rieten dak. Nagenoeg oorspronkelijke en functionele erfinrichting met gras en enkele oude bomen.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en deels onderkelderde HALLENHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond. De boerderij is opgetrokken in bruin/rode baksteen en wordt gedekt door een aan voor en achterzijde afgewolfd rieten zadeldak; twee gemetselde nokschoorstenen op woongedeelte; uilenbord met makelaar achterzijde; muurplaat of daklijst onder riet; toef aan de westzijde.
De symmetrische voorgevel aan de westzijde wordt geleed door vier licht getoogde 6-ruits vensters onder hanenkam met lekdorpel; twee 2-ruits zoldervensters met 2-ruits bovenlicht onder hanenkam en lekdorpel. De entree in het midden van de gevel bestaat uit een opgeklampte deur met weldorpel; daarboven 2-ruits bovenlicht in licht getoogd kozijn onder hanenkam; geprofileerd kalf; natuurstenen onderdorpel en neut. De zuidelijke zijgevel wordt geleed door twee 6-ruits vensters als in de voorgevel; smeedijzeren staafankers langs bovenzijde gevel; opgeklampte zijbaander met 12-ruits bovenlicht en geïntegreerde deur; gietijzeren rondboogvenster onder rollaag; vijf opgeklampte mestdeuren met gemetselde onderdorpel.
In de achtergevel twee rechtgesloten deuren onder rollaag; een niet originele schuifdeur; drie getoogde 4-ruits ijzeren vensters onder rollaag; een opgeklampt zolderluik; vlechtingen.
De noordelijke zijgevel wordt geleed door een dubbele opgeklampte zijbaander met gemetselde onderdorpel; opgeklampte mestdeuren als aan de zuidzijde; rondboogvensters als aan de zuidzijde; vlechtingen en rondboogvenster in de krimp; in de noordgevel van het woongedeelte twee lichtgetoogde 6-ruits schuifvensters onder hanenkam; smeedijzeren staafankers langs bovenzijde gevel; keldervenster onder maaiveld.
Aan de zuidzijde op het achtererf een vierkante HOOISCHUUR; gemetselde onderbouw waarop gevels van rabatdeel; rieten tentdak met toef; 4-ruits staande vensters met houten roedenverdeling; opgeklampte deuren; roeden op de hoeken waarlangs het dak omhoog gebracht kan worden.
Aan de noordzijde een vrijstaande KAPSCHUUR op rechthoekige plattegrond; gemetselde onderbouw en stiepen; gevels opgetrokken in rabatdeel; opgeklampte deuren; asymmetrisch zadeldak met windveer, makelaar en belegd met gesmoorde oude Hollandse pan.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, hooischuur, en kapschuur is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, hooischuur, en kapschuur als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, hooischuur, en kapschuur in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf aan het einde van een oprijlaan in het cultuurhistorisch zeer waardevolle, agrarische Reestdal
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij, de hooischuur en de kapschuur als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch waardevolle Reestdal

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken