Hallenhuisboerderij Ruinerwold

Inleiding

HALLENHUISBOERDERIJ met aangebouwde SCHUUR, STOOKHOK, VARKENSSCHUUR en vrijstaande HOOISCHUUR, gebouwd omstreeks 1820 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het teruggerooide complex heeft een sober ingericht erf en ligt nog in de oorspronkelijke agrarische context. Het boerderijcomplex vormt een beeldbepalend onderdeel van het agrarische bebouwingslint aan de dr. Larijweg, binnen het cultuurhistorisch waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold. De voortuin met gazon wordt van de weg afgescheiden door een sloot; niet originele afrastering langs de geasfalteerde oprit. Enkele oude bomen langs de oostelijke perceelsgrens.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande HALLENHUISBOERDERIJ met aangebouwde SCHUUR op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in rood/bruine baksteen. De boerderij wordt gedekt door een afgewolfd rieten zadeldak; gemetselde nokhoekschoorsteen en gemetselde schoorsteen, beide met schoorsteenplaat; nietoriginele dakkapel onder rieten lessenaarsdak op oostelijk dakschild; het uilenbord aan de achterzijde is verwijderd.
De voorgevel van de boerderij wordt geleed door 4-ruits schuifvensters onder hanenkam; vierkante 4-ruits zoldervensters; opgeklampte deur; bovenlicht met levensboom; hanenkam.
In de oostelijke zijgevel twee keldervensters onder rollaag voorzien van forse vierkante diefijzers; opgeklampte deur met geprofileerd kalf, 6-ruits bovenlicht, rollaag; ter plaatse van de schuur een opgeklampte deur met bovenlicht; drie opgeklampte mestdeuren; drie ijzeren rondboogvensters; twee liggende vensters. De achtergevel wordt geleed door een opgeklampte baander voorzien van inloopdeur en 4-ruits venster; ijzeren rondboogvenster onder rollaag. Van de westelijke zijgevel van de schuur is de gevelindeling gewijzigd.
Tegen de noordoostelijke hoek aan de achterzijde van de boerderij een middels een rieten hals aangebouwde houten SCHUUR opgetrokken in potdekselwerk en gedekt door een rieten schilddak; westgevel met opgeklampte baander en opgeklampt zolderluik. Tegen de noord- en oostgevel een gepotdekselde aanbouw onder lessenaarsdak. De zuidgevel van de schuur is opgetrokken in blind potdekselwerk.
Aan de oostzijde van de boerderij een vrijstaand STOOKHOK dat is opgetrokken in rood/bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak belegd met een gesmoorde oude Hollandse golfpan; rechthoekige plattegrond; houten windveer; niet originele aluminium afvoerpijp; twee liggende 2-ruits vensters onder rollaag in de zuidelijke voorgevel.
In het verlengde van het stookhok, met enige tussenruimte een gemetselde VARKENSSCHUUR, opgetrokken in rood/bruine baksteen; rechthoekige plattegrond; gedekt door een zadeldak belegd met gesmoorde oude Hollandse golfpan; linker gedeelte zuidgevel ingestort; zuidelijke topgevel betimmerd met potdekselwerk; oostelijke- en westelijke zijgevel worden geleed door een opgeklampte deur en getoogde 2-ruits stalen stalvensters onder segmentboog; noordelijke achtergevel wordt geleed door een doorbare opgeklampte deur; potdekselwerk tegen topgevel waarin een niet origineel zolderluik.
Westelijk van de boerderij een vrijstaande HOOISCHUUR op rechthoekige plattegrond; gepotdekselde houten gevels; verdiepinggevels riet; samengesteld inzwenkend zadeldak belegd met oranje oude Hollandse pan; liggende vensters; opgeklampte deuren; houten aanbouw tegen de westzijde.
Tevens een later opgetrokken en deels in niet originele kalkzandsteen herstelde bijschuur onder samengesteld schilddak voorzien van oranje oude Hollandse pan.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde schuur, stookhok, varkensschuur en vrijstaande hooischuur is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde schuur, stookhok, varkensschuur en vrijstaande hooischuur als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf in de eerste helft van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde schuur, stookhok, varkensschuur en vrijstaande hooischuur uit omstreeks 1820 in in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf aan de doorgaande weg in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij, de aangebouwde schuur, het stookhok, de varkensschuur en de vrijstaande hooischuur als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken