Hallenhuisboerderij Ruinerwold

Inleiding

HALLENHUISBOERDERIJ met aangebouwde OUDERWONING, STOOKHOK en BIJSCHUUR, gebouwd in een Ambachtelijk Traditionele bouwstijl. De boerderij is gebouwd in 1794 en omstreeks 1880 is de ouderwoning tegen de zijgevel aangebouwd. Tegen de achtergevel van de ouderwoning en de westelijke zijgevel van de boerderij is een forse houten aanbouw onder golfplaten dak opgetrokken; deze niet originele aanbouw valt niet onder de provinciale bescherming.
Het boerderijcomplex vormt een beeldbepalend onderdeel van het agrarische bebouwingslint aan de Dr. Larijweg, binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold.
De vrijstaande boerderij heeft een voortuin met gazon en enkele fruitbomen en is van de weg afgescheiden middels een beukenhaag en een origineel smeedijzeren TOEGANGSHEKJE tussen houten hekpalen.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag en deels onderkelderde HALLENHUISBOERDERIJ met aangebouwde OUDERWONING op samengestelde plattegrond. Het pand is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op grijs gepleisterde plint. De boerderij wordt gedekt door een rieten schilddak met een uit niet originele materialen opgetrokken nokhoekschoorsteen aan de voorzijde; niet originele dakvensters in het oostelijk dakschild; het doorbuigende oostelijk dakschild heeft vanwege de inzwenking ter plaatse van het voorhuis een niet originele houten aansluiting.
De voorgevel van de boerderij wordt geleed door 6-ruits schuifvensters onder rollaag; 4-ruits venster met 2-ruits bovenlicht onder rollaag; 4-ruits zoldervenster; smeedijzeren staafankers; entree rechts van het midden in de voorgevel bestaande uit een opgeklampte houten deur; bovenlicht voorzien van smeedijzeren levensboom; houten onderdorpel; neut; rollaag. Tegen de oostelijke zijgevel is middels een niet originele platte aanbouw een aansluiting gemaakt met het stookhok. Zowel deze aanbouw, de achterzijde van het stookhok en de zijgeel van het voorhuis zijn van een niet originele witte pleisterlaag voorzien. De gevels aan de oostzijde van boerderij en schuur zijn opgetrokken in niet originele baksteen, waarbij ook de gevelindeling is gewijzigd. De achtergevel van de schuur heeft een niet originele baander en gevelindeling. Tegen de westelijke zijgevel van de boerderij een niet originele houten aanbouw.
De ouderwoning wordt gedekt door een afgewolfd zadeldak belegd met een rode oude Hollandse pan; lijstgevel met inzwenkende gevelafdekking en bakgoot; langs de westelijke zijgevel een zinken bakgoot op gootbeugels; gemetselde nokhoekschoorsteen met schoorsteenplaat aan de voorzijde; niet origineel dakvenster.
De voorgevel wordt geleed door (vernieuwde) 6-ruits schuifvensters onder hanenkam; (vernieuwde) 4-ruits zoldervensters onder hanenkam; entree rechts in de voorgevel bestaande uit niet originele gladde houten deur; bovenlicht met levensboom; geprofileerd kalf; hanenkam. In de westelijke zijgevel een 6-ruits venster als in de voorgevel; niet origineel 6-ruits venster aan de linkerzijde; keldervenster voorzien van diefijzers. In de achterste topgevel een niet origineel venster.
Het STOOKHOK is gesitueerd aan de oostzijde van de boerderij en is niet meer vrijstaand; zadeldak belegd met gesmoorde oude Hollandse pannen; topgevel onder rollaag; niet originele windveer achterzijde; deels gewijzigde gevelindeling en vernieuwde vensters.
Achter het stookhok een vrijstaande houten BIJSCHUUR, opgetrokken in potdekselwerk en gedekt door een samengestelde rieten kap; niet origineel dakvenster; opgeklampte deuren; houten aanbouw onder lessenaarsdak aan de achterzijde voorzien van niet originele ijzeren golfplaten.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde ouderwoning, stookhok, bijschuur en toegangshekje is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde ouderwoning, stookhok, bijschuur en toegangshekje als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf in de eerste helft van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij uit 1794, aangebouwde ouderwoning uit omstreeks 1880, stookhok, bijschuur en toegangshekje in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het boerderijcomplex op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van diverse onderdelen van het boerderijcomplex in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf aan de doorgaande weg in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij, de aangebouwde ouderwoning, het stookhok, de bijschuur en het toegangshekje als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken