Hallenhuisboerderij Gieterveen

Inleiding

Karakteristieke HALLENHUISBOERDERIJ met STOOKHOK gelegen aan het Torenveen, een voormalige nederzetting op een zandrug ten oosten van de Hunze. In 1974 is de dwarsdeelboerderij met zijbaanders grootschalig verbouwd in opdracht en naar ontwerp van architect J.J. Smith uit Appingedam. Hoewel de indeling van het pand hierbij grondig is gewijzigd, zijn de gevels grotendeels intact gebleven. De zuidgevel aan de tuinkant is echter dermate gewijzigd, dat deze buiten de provinciale bescherming valt. De boerderij heeft een beeldbepalende hoekligging, maar ligt betrekkelijk geïsoleerd in het landschap. Een liguster- en berberishaag dient als erfafscheiding. Het erf is sober ingericht.

Omschrijving

De HALLENHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag. De boerderij is opgetrokken in rood/bruine baksteen waarbij tegen een gedeelte van de noordgevel een grijs gepleisterde plint is aangebracht. Het geheel wordt gedekt door een aan de achter(west)zijde afgewolfd rieten zadeldak met nokvorst en onderlangs 6-8 rijen rode gegolfde Hollandse pan; gemetselde nokhoekschoorsteen op de oostelijke topgevel; windveer.
De gevels worden geleed door 6-ruits schuifvensters onder rollaag; houten lekdorpel; opgeklampte ossenbloedrode luiken; zoldervensters met 4-ruits roedenverdeling voorzien van rode opgeklampte luiken; deuren voorste noordelijke zijbaander vervangen door niet originele glazen pui; achterste zijbaander heeft opgeklampte dubbele inrijdeuren; getoogde ijzeren stalvensters onder hanenkam; vlechtingen en staafankers in de topgevel.
De entree is gelegen in de oostgevel, in de noordelijke krimp; niet originele houten deur; liggend bovenlicht onder rollaag.
De boerderij vormt een complex met het aan de zuidzijde van het hoofdgebouw gelegen STOOKHOK; zadeldak met rode, oude Hollandse pan; gemetselde nokschoorsteen; getoogde 6-ruits gietijzeren vensters onder rollaag; opgeklampte deur.

Waardering

Het complex van hallenhuisboerderij met stookhok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het complex als bijzondere uitdrukking van boerderijarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele trant in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het boerderijcomplex;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij en het stookhok

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het boerderijcomplex voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende ligging op een zandrug ten oosten van de Hunze;
  • vanwege de betekenis van de boerderij en het stookhok als essentiële onderdelen van het gehele boerderijcomplex dat als representant van het historische Drentse boerenbedrijf in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de boerderij en het stookhok;
  • vanwege de vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de gaafheid van de directe, rurale omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken