Hallenhuisboerderij Gieten

Inleiding

In Ambachtelijk-traditionele bouwstijl gebouwde HALLENHUISBOERDERIJ met STOOKHOK en SCHUUR. Jaartalankers aan de zuidgevel van het woonhuis vermelden het jaar 1722; een ingemetselde gevelsteen boven de entree in de westgevel vermeld: “A.B.1891″. Het boerderijcomplex ligt temidden van een oorspronkelijk bewaard gebleven agrarische structuur op een zandrug in het buurtschap Veenhof. Erfinrichting en erfbeplanting zijn grotendeels oorspronkelijk met gras aan west- en zuidzijde van de boerderij en diverse oude bomen rondom. De erfverharding bestaat gedeeltelijk uit asfalt en niet originele tegels en gedeeltelijk uit een zandpad.

Omschrijving

De HALLENHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd. De gevels zijn opgetrokken in rood/bruine baksteen.
Het geheel wordt gedekt door een rieten wolfdak; rond het woongedeelte onderlangs 2 rijen zwart geglazuurde oude Hollandse pan; onderlangs schuur niet authentieke golfplaten; 2 gemetselde nokschoorstenen met schoorsteenbord; westzijde houten bakgoot; niet oorspronkelijke kroonlijst; originele ijzeren dakramen in zuidelijk dakschild; uilenbord met houten makelaar; windveer.
De gevels worden geleed door 6-ruits vensters onder strek; natuurstenen onderdorpel; getoogde 4-ruits ijzeren stalvensters onder rollaag met gemetselde lekdorpel; westgevel 2-ruits licht getoogde zoldervensters onder rollaag; keldervenster met diefijzer.
De entree is gelegen in midden zuid(zij)gevel woongedeelte; houten paneeldeur; natuursteen onderdorpel en neut; bovenlicht met gietijzeren levensboom; strek; boven entree ingemetselde gevelsteen: “A.B.1891”.
Aan de noordzijde van de boerderij een STOOKHOK, opgetrokken in rood/bruine baksteen; staafankers; zadeldak met zwarte platte Friese pan; nieuw opgemetselde schoorsteen van niet originele baksteen met schoorsteenbord; windveer; ijzeren dakraam; 4-ruits vensters onder rollaag; opgeklampte deur; natuursteen onderdorpel en neut.
Rechthoekige SCHUUR aan achter(oost)zijde boerderij; rieten schilddak; uitkubbing zuidzijde rode Hollandse golfpan; de schuur wordt gewaardeerd vanwege de hoofdvorm en de complexwaarde in samenhang met de overige complexonderdelen; de gevels van de schuur vallen vanwege diverse aanpassingen niet onder de provinciale bescherming.

Waardering

Het complex van hallenhuisboerderij met stookhok en (de hoofdvorm van de) schuur is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf en in het bijzonder van de esontginningen, hoofdthema binnen de agrarische ontwikkeling in de Drentse zandgebieden

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het complex als bijzondere uitdrukking van boerderijarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het boerderijcomplex;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van boerderij en het stookhok;

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het boerderijcomplex voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende en bovendien zeer beeldbepalende situering binnen de agrarische nederzetting van Veenhof;
  • vanwege de betekenis van de boerderij, het stookhok, de schuur en de sobere erfinrichting passend bij de agrarische functie als essentiële onderdelen van het gehele boerderijcomplex dat als representant van het historische Drentse boerenbedrijf in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de boerderij en het stookhok alsmede de hoofdvorm van de schuur en (delen van) de erfinrichting.
  • vanwege de vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de directe agrarische omgeving en de omliggende bebouwingsstructuur van de cultuurhistorisch waardevolle nederzetting Veenhof

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken