Hallenhuisboerderij Bunne

Inleiding

Een omstreeks 1850 gebouwde HALLENHUISBOERDERIJ van relatief beperkte afmetingen (keuterij) met topgevel en zadeldak. Het pand, dat nu een woonfunctie heeft, heeft een inrijdeur in de zijgevel en vensters met voorzetramen.
Vermoedelijk zijn de voor dit soort boerderijen oorspronkelijke 6-ruitsvensters tijdens een restauratie vervangen door de huidige roedenvensters van een ouder type. Blijkens archieffoto’s is de boerderij in 1968 gerestaureerd, waarbij de oorspronkelijke topgevel aan de achterzijde is gewijzigd in een wolfeind met uilenbord. Verder is het stookhok aan de noordzijde van het pand niet meer aanwezig.
De boerderij is sterk teruggerooid van de hoofdweg fraai en landelijk gelegen aan een voormalige zijweg van de doorgaande weg. Op het erf knotlinden, originele keienbestrating en een aantal bijgebouwen met rieten kap die van jongere datum zijn.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande HALLENHUISBOERDERIJ van relatief beperkte afmetingen (keuterij) op samengestelde plattegrond is opgetrokken in rood/bruin genuanceerde baksteen met een kalkvoeg. Het geheel wordt gedekt door een rieten kap met wolfeind en uilenbord aan de achter(oost)zijde. Op het dak boven de topgevel een gemetselde nokschoorsteen met geprofileerde uitkragende rand en een geprofileerd schoorsteenbord. Verder een niet originele gemetselde schoorsteen in noordelijk dakschild schuur; oostzijde niet originele smeedijzeren nokversiering met windvaan.
De gevels worden geleed door 15-ruits schuifvensters met aan de bovenzijde een rollaag en aan de onderzijde een strek. Daarvoor niet originele voorzetramen. De gevels van de schuur worden geleed door licht getoogde 4-ruits gietijzeren stalvensters onder rollaag; opgeklampte houten mestdeuren zuidelijke zijgevel; achtergevel met originele gevelindeling waarbij echter de kozijnopeningen zijn voorzien van glas. De topgevel aan de westzijde is voorzien van vlechtingenvel, die ook voorkomen in de zuidelijke krimp bij de entree. Verder in de topgevel een horizontale band van overhoekse muizentand, twee gemetselde zoldervenstertjes, staafankers en een smeedijzeren sieranker in de top. Bij de oorspronkelijke inrijdeur in de zuidelijke zijgevel is de gevelopening voorzien van een niet originele glaspui.
De entree is gelegen in de zuidelijke krimp en bestaat uit een deels opgeklampte deelbare deur waarvan de onderzijde waarschijnlijk is vernieuwd; onder rollaag; houten onderdorpel; ijzeren deurklopper; gedeeltelijk originele keienbestrating.

Waardering

De hallenhuisboerderij van relatief beperkte afmetingen (keuterij) is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de hallenhuisboerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf en in het bijzonder van de esontginningen, hoofdthema binnen de agrarische ontwikkeling in de Drentse zandgebieden

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de hallenhuisboerderij van relatief beperkte afmetingen (keuterij) als bijzondere uitdrukking van boerderijarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het boerderijcomplex;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de boerderij voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende en bovendien zeer beeldbepalende situering aan de rand van de es en op de kop van de belangwekkende brink van het Drentse esdorp en de ruimtelijk-visuele relatie met omliggende historische agrarische bebouwing

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de boerderij;
  • vanwege de vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de rurale omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken