Gymzaal Meppel

Inleiding

De GYMZAAL werd in 1913 als onderdeel van de Rijks Hogere Burgerschool gebouwd naar ontwerp van de directeur gemeentewerken D. Monsma. De gymzaal is gebouwd in Overgangsarchitectuur met elementen van de Chaletstijl. De gymzaal is gebouwd op de locatie van een voorganger. Dit gymlokaal werd verplaatst naar de Vledderschool. Laatstgenoemde gymzaal, Vledderstraat bij 3, is eveneens in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument.
De vrijstaande GYMZAAL ligt achter op het terrein van de voormalige HBS (nu nog altijd in gebruik als schoolgebouw) aan het zogeheten J. Postemapleintje.

Omschrijving

De GYMZAAL heeft een rechthoekige plattegrond, heeft een ruime bouwlaag, is opgetrokken in bruinrode baksteen en heeft een afgewolfd zadeldak met bouletpannen, nokken zijn voorzien van windveren en pironen, uitkragende geprofileerde gootlijst op klossen, windveer bekleed met zink. De dakrand van de lange zijde is voorzien van een metalen goot op klossen. Beide topgevels zijn voorzien van getand strokenhout, in de oostelijke gevel bevindt zich een groot 9-delig venster, de drie middelste met 9-ruits roedenverdeling.
De voorgevel (lange zijde, noord) wordt geleed door drie originele getoogde dubbele paneeldeuren met roede verdeelde vensters onder een gemetselde segmentboog en water/cordonlijst op natuurstenen onderdorpel en neuten. Hierboven bevinden zich drie grote originele dubbelvensters met 9-ruits bovenlichten op afzaten onder de met getand strokenhout beklede topgevels van de geveluitbouw met zadeldak en wolfseind, piron, en uitkragende gootlijst op klossen. Hiertussen heeft het dak geprofileerde gootlijsten met windveer en een zinken hemelwaterafvoer.
Hoewel de zuidelijke gevel niet is geïnspecteerd wordt een symmetrische opbouw vermoed met een gevelindeling die gelijk is aan de noordelijke gevel (deels te zien op de luchtfoto).
Tegen de oostgevel is een afdak geplaatst, aan de westgevel is een rechthoekige aanbouw met platdak en een deur, vermoedelijk de huidige hoofdingang.

Waardering

De gymzaal is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de gymzaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van regionale onderwijsvoorzieningen uit omstreeks 1915 in Drenthe; meer specifiek als vroeg voorbeeld van gebouwen voor sportbeoefening in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de gymzaal naar ontwerp van de directeur gemeentewerken D. Monsma uit 1913 als bijzondere uitdrukking van een regionale onderwijsvoorziening in Overgangsarchitectuur met elementen van de Chaletstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur met elementen van de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de gymzaal als onderdeel van de bebouwing aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark
  • vanwege de ensemblewaarde met het naastgelegen schoolgebouw
  • vanwege de historisch-functionele relatie met de gymzaal Vledderstraat bij 3 te Meppel, die voorheen op de plaats van de huidige stond en die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de het exterieur van de gymzaal;
  • vanwege de vanwege de waarde van de gymzaal in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de gymzaal in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken