Gymzaal Meppel

Inleiding

De GYMZAAL is omstreeks 1890 gebouwd in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl als complexonderdeel bij de Rijks Hogere Burgerschool aan Zuideinde 76. Opmerkelijk zijn de gevels voorzien van vakwerk met houten raamwerk en bakstenen opvulling. In 1912 is het gebouw verplaatst naar de Vledderstraat om plaats te maken voor een nieuwe gymzaal op diezelfde locatie, die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument.
De GYMZAAL ligt naast een voormalig schoolgebouw aan een pleintje en wordt aan drie zijden omsloten door bebouwing.

Omschrijving

De GYMZAAL heeft een rechthoekige plattegrond, een opgehoogde bouwlaag, een zadeldak belegt met grijze bouletpannen, windveren en een fors uitkragende gootlijst die steunt op geprofileerde klossen en korbelen.
De gevels zijn opgetrokken in een houten vakwerk in zigzag-patroon opgevuld met metselwerk van rode bakstenen op een forse grijze gepleisterde plint. De gevelgeleding bestaat uit zes originele vierruits vensters met geprofileerd kozijn op tweederde van de gevelhoogte, hiertussen verdeeld een horizontale houten balk de gevel, een entree hier onder en zuidwestelijk in de gevel gelegen, bestaande uit een houten strokendeur met bovenlicht, aan weerszijden twee staande vensters, alle met forse, iets geprofileerde kozijnen. De stoep is opgenomen in de verhoogde en glooiende verharding. Hemelwaterafvoer loopt over de gevel.
In de westgevel bevinden zich op de begane grond twee en in de topgevel vier naast elkaar gelegen staande vensters. De oostgevel wordt deels ingenomen door een aanbouw van jongere datum, waarschijnlijk rond 1920. Dit deel is opgetrokken in donkerbruine baksteen op een trasraam, het heeft een zadeldak met bouletpannen, bakgoot en uitkragende gootlijst op klossen. De gevel wordt geleed door vijf liggende zesruits vensters met ondoorzichtig glas in verschillende patronen (vermoedelijk vernieuwd) en een gemetselde lekdorpels. De oostgevel wordt geleed door een entree van iets verdiept in de gevel gelegen dubbele zesruits deuren voorzien van draadglas onder een natuurstenen latei,met een natuurstenen onderdorpel en neuten, een gemetselde stoep met rooster, aan weerszijden twee kleine vierkante vensters onder een natuurstenen latei en met gemetselde lekdorpels. In de topgevel zit een 4-ruitsvenster onder een latei en met een gemetselde lekdorpel.

Waardering

De gymzaal is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • de gymzaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van regionale onderwijsvoorzieningen uit omstreeks 1890 in Drenthe; meer specifiek als vroeg voorbeeld van gebouwen voor sportbeoefening in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de gymzaal uit circa 1890 als bijzondere uitdrukking van een regionale onderwijsvoorziening in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de ensemblewaarde met het naastgelegen schoolgebouw Vledderstraat 3
  • vanwege de historisch-functionele relatie met de gymzaal Zuideinde 76, die voorheen op de plaats van de huidige stond en die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de het exterieur van de gymzaal;

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de gymzaal in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken