Dubbel herenhuis Assen

Inleiding

Omstreeks 1905 in Overgangsarchitectuur gebouwd DUBBEL HERENHUIS met Art Nouveau invloeden. Het pand is tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest als kantoor van Rijkswaterstaat, waarvoor het intern is verbouwd. In 1958 is het in opdracht van de Rijksgebouwendienst opnieuw verbouwd en vervolgens tot 1985 gebruikt als kantoor van de Rijksverkeersinspectie. Tegenwoordig heeft het dubbele woonhuis een gedeelde woon- en kantoorfunctie. De serre tegen de achtergevel van nr. 149 is vernieuwd en dateert van 1987. De woningen maken deel uit van een gevelwand met woningen uit dezelfde periode en met vergelijkbare stijlkenmerken De woningen zijn gesitueerd tegenover het Asserbos.

Omschrijving

Het dubbele HERENHUIS op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen, is opgetrokken in rode verblendsteen op een plint van natuursteen en is gedeeltelijk onderkelderd.
Het geheel wordt gedekt door een zadeldak en een grotendeels licht geknikt plat dak met korte dakschilden boven de voor- en zijgevels. De kap is gedekt met geglazuurde platte en (op het noordelijk dakschild) gegolfde Friese pannen. In het westelijk dakschild zijn aan weerszijden van de tuitgevel dakkapellen aangebracht; de linker onder lessenaarsdak, de rechter onder een plat dak; houten bakgoot tegen voorgevel.
De voor(west)gevel van het pand heeft een asymmetrische indeling. De licht risalerende tuitgevel van nr. 149 met een een hardstenen deklijst en hals, heeft op de verdieping een houten, vijfzijdige erker met getraceerd bovenlicht en kroonlijst. Op de erker een 5-kantig balkon met houten balustrade waarop een porte brisée met lagere zijlichten onder hardstenen latei uitkomt.
Links van de erker op de verdieping een rechthoekig balkon met houten balustrade waarop een venster en deur met getoogd bovenlicht uitkomt.
Op de verdieping van de licht risalerende rechter puntgevel van nr. 151 bevindt zich een houten balkon, waarop de enkele balkondeur met zijlichten; boven- en zijlichten voorzien van glas-in-lood. Puntgevel voorzien van houten windveer.
De gevels worden geleed door H-vensters, waarvan de vorm van de door hardstenen sluitstenen geaccentueerde vensterbeëindigingen variëert. De rechtgesloten vensters en de entree op de begane grond in de linker gevelpartij staan onder doorgetrokken hardstenen lateien. De verdiepingsvensters links van de tuitgevel zijn getoogd, de verdiepingsvensters rechts ervan zijn rechtgesloten. De voorgevel wordt verlevendigd door details van grijze hardsteen, natuurstenen banden en een boogfries. De zuidelijke zijgevel is blind en voorzien van staafankers. In de noordgevel zijn op diverse hoogtes vensters geplaatst. Tegen de achtergevels, die op de eerste en de tweede bouwlaag zijn gepleisterd, staan houten serres met rechtgesloten vensters, waarvan de bovenste vensters voor een deel nog zijn voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling.
De entree van nr. 149 is gelegen onder het balkon links van de tuitgevel en bestaat uit een houten paneeldeur met samengesteld driedelig venster voorzien van gekleurd glas-in-lood; bovenlicht met gekleurd glas-in-lood; zijlichten met lager bovenlicht, alle voorzien van gekleurd glas-in-lood; doorlopende natuurstenen latei; geprofileerd kalf; natuurstenen lekdorpels; natuurstenen onderdorpel, stoep en neut.
De entree van nr. 151 ligt rechts van de tuitgevel en bestaat uit een ingangpartij met deur en twee zijlichten onder een segmentboog met natuurstenen sluitsteen; gedecoreerde houten paneeldeur met 6-ruits venster; getoogd bovenlicht en zijlichten voorzien van gekleurd glas-in-lood; natuurstenen lekdorpels; natuurstenen onderdorpel en neut; natuurstenen stoep met gietijzeren rooster, waaronder keldervenster.

Waardering

Het dubbele herenhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk uit circa 1905 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur met invloeden uit de Art Nouveau in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in
  • Overgangsarchitectuur met invloeden uit de Art Nouveau

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Beilerstraat, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand tegenover het Asserbos in een niet planmatige, vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreiding die aansluit op de voornamelijk negentiende-eeuwse bebouwing in de ‘paleizenbuurt’ in Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het dubbele herenhuis met de naastgelegen dubbele herenhuizen Beilerstraat 145-147 en Beilerstraat 153-155 die eveneens zijn aangewezen als provinciale monumenten

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele herenhuis;
  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand tegenover het Asserbos

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het dubbele herenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken