Dienstwoning Frederiksoord

Inleiding

Een rond 1925 in sobere Interbellumarchitectuur gebouwde DIENSTWONING behorende bij de schuin tegenover gelegen Tuinbouwschool als onderdeel van de landbouwkolonie Frederiksoord. De woning ligt in een gebied dat in voorbereiding is om te worden aangewezen tot van rijkswege beschermd gezicht. Het hoofdgebouw van de tuinbouwschool is aangewezen als beschermd rijksmonument. Omstreeks 1985 zijn de oorspronkelijke dakpannen vervangen door de huidige niet originele betonnen pannen. De achter de woning gebouwde houten garage is niet origineel en valt derhalve buiten de provinciale bescherming. Het vrijstaande pand met voortuin heeft aan de achterzijde een diepe tuin met gazon, boompartijen en een vijver.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde DIENSTWONING op L-vormige plattegrond is opgetrokken in rood/bruine baksteen en wordt gedekt door een samengestelde overkragende mansardekap belegd met niet originele betonpannen. Op het rechter dakschild een hoge gemetselde schoorsteen met uitkragende rand en keramische schoorsteenpotten; links een brede gemetselde nokschoorsteen; geprofileerde windveer; uitkragende houten bakgoot met geprofileerde gootlijst; betimmering dakoverstek met kraalschroot.
De gevels worden geleed door T-vensters met een 3-ruits roedenverdeling in het bovenlicht; vensters onder gemetselde segmentboog; siermetselwerk in visgraatmotief in boogveld; gekoppelde T-vensters in topgevel voorzijde; 4-ruits kelderschuifraam in rechter zijgevel; 6-ruits tuindeuren in gewijzigde achtergevel woonhuis; “band” over gevel, bestaande uit over drie lagen metselwerk aangebracht donkerkleurige voeg. De oorspronkelijke luiken zijn verwijderd; de duimen zijn nog in het kozijn aanwezig. De vensters zijn verder deels voorzien van niet originele voorzetbeglazing.
Een rechthoekige gemetselde aanbouw onder overkragend lessenaarsdak tegen de rechterzijde van de achtergevel. Het dak is belegd met niet originele betonpannen; windveer; uitkragende houten bakgoot. Rechter zijgevel met 6-ruits schuifvenster; achtergevel 2-ruits staand venster; linker zijgevel niet originele houten deur met gemetselde stoep.
De entree is gelegen links van de risaliserende topgevel aan de voorzijde en bestaat uit een niet originele houten paneeldeur; geprofileerd kalf; bovenlicht; natuurstenen onderdorpel; gemetselde segmentboog met siermetselwerk in boogveld.

Waardering

De dienstwoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de dienstwoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als essentieel complexonderdeel van de onderwijsvoorzieningen behorende bij de landbouwkolonie Frederiksoord die in het eerste kwart van de negentiende eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een dienstwoning gebouwd rond 1925 in een sobere Overgangsarchitectuur
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een sobere Overgangsarchitectuur
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de dienstwoning aan de doorgaande weg binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermd gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord
  • vanwege de ensemblewaarde van de dienstwoning als essentieel complexonderdeel van de door de Maatschappij van Weldadigheid opgerichte landbouwkolonie Frederiksoord

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de dienstwoning
  • vanwege de waarde van dienstwoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld aan de Maj. van Swietenlaan binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermd gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de dienstwoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken