Burgerwoning Valthermond

Inleiding

Een omstreeks 1935 in Interbellum-architectuur gebouwde BURGERWONING met ERFAFSCHEIDING. Het pand vormt een ensemble met de naastgelegen vergelijkbare burgerwoning Zuiderdiep 492 die eveneens is aangewezen als provinciaal monument. Beide woonhuizen vormen onderdeel van het cultuurhistorisch waardevolle veenkoloniale kanaaldorp Valthermond. Vanwege het feit dat de burgerwoning voor wat betreft de vormgeving van met name de opvallende kap reageert op het naastgelegen woonhuis Zuiderdiep 492 (ontworpen door architect A.H. Kleinenberg in 1935), kan worden verondersteld dat architect A.H. Kleinenberg uit Musselkanaal verantwoordelijk was voor het ontwerp. Het erf is beplant met hoog opgroeiende beplanting, die het zicht vanaf de straat op de woning enigszins beperkt. Voor de woning een voortuin met langs de weg een originele ERFAFSCHEIDING in de vorm van een laag gemetseld muurtje tussen gemetselde pijlers waartussen een ijzeren buis met ronde versiering is aangebracht.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande BURGERWONING op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen onder rollaag. De samengestelde kap van de woning is opgebouwd uit twee haaks op elkaar geplaatste overkragende spitsboogvormige kappen die in de nok worden afgedekt door een overkragend wolfeind met uitkragende geprofileerde bakgoot; op de noordoostelijke hoek nog een vierkante uitbouw onder een kwart spitsboogvormige kap, die is voorzien van een gemetselde schoorsteen; boogvormige geprofileerde windveer; twee gemetselde nokschoorstenen; uitkragende houten bakgoot; dakoverstek voorzien van schrootbetimmering; brede houten dakkapel onder overkragend plat dak en voorzien van vensters met glas-in-lood op het westelijk dakschild.
Tegen de westelijke zijgevel staat een gemetselde driezijdige erker onder plat overkragend dak, waarvan de zijlichten zijn voorzien van glas-in-lood; samengesteld staand venster.
De voorgevel wordt geleed door een gemetselde driezijdige erker onder uitkragend plat dak en voorzien van gemetslede lekdorpel.
In het haaks geplaatste rechter bouwvolume is de entree gesitueerd die bestaat uit een gladde houten deur voorzien van driedelig haaks venster; natuurstenen onderdorpel en neut; portiek onder overkragend dak; gemetseld muurtje waarop een scherm voorzien van roedenverdeling met glas; gemetselde stoep van vier treden hoog voorzien van rode plavuizen. In de gevel van de verdieping twee samengestelde vensters voorzien van glas-in-lood; gemetselde lekdorpels; verticaal uitkragend metselwerk; vlechtingen. In zij- en achtergevels staande vensters voorzien van gemetselde lekdorpel en een gladde houten deur op de verdieping in de achtergevel.
De oostelijke zijgevel wordt geleed door drie kleine staande vensters voorzien van gemetselde lekdorpel; liggend venster onder rollaag; samengesteld hoog staand verdiepingsvenster; staand verdiepingsvenster.
Tegen de achtergevel een platte aanbouw op rechthoekige plattegrond voorzien van een geprofileerde daklijst.

Waardering

De burgerwoning met erfafscheiding is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis met erfafscheiding vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij of de middenstand in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis met erfafscheiding uit omstreeks 1935 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in de stijl van de Amsterdamse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in de stijl van de Amsterdamse School

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het woonhuis met erfafscheiding voortkomend uit de beeldbepalende situering in het bebouwingslint langs het kanaal in het cultuurhistorisch waardevolle veenkoloniale kanaaldorp Valthermond;
  • vanwege de hoge ensemblewaarde met de naastgelegen, vergelijkbare burgerwoning Zuiderdiep 492 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
  • vanwege de vanwege de waarde van het woonhuis met erfafscheiding in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de burgerwoning met erfafscheiding in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken