Boerderij Vries

Inleiding

Deze in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde BOERDERIJ bestaat uit een woonhuis met later aangebouwde schuur uit circa 1880. De schuur is haaks op de zuidelijke zijgevel van het woonhuis geplaatst en is met de inrijdeuren naar de historische brink van Vries gericht. De boerderij maakt samen met de overige bebouwing rond de brink, waaraan tevens de monumentale kerk is gelegen, deel uit van het van rijkswege beschermde dorpsgezicht Vries.
De boerderij met schuur en woonhuis die haaks op elkaar zijn gebouwd is van een weinig voorkomend, afwijkend type. De boerderij is nagenoeg gaaf bewaard gebleven, met uitzondering van delen van de achtergevel van het woonhuis.
Tegen de achtergevel van het woonhuis bevindt zich een aangebouwd stookhok die tegenwoordig een woonfunctie heeft.
De boerderij heeft een sober ingericht erf en het woonhuiserf is middels een origineel ijzeren HEKWERK afgescheiden van de brink. Het pand wordt met name genoemd in de omschrijving van het beschermd dorpsgezicht Vries vanwege de samenhang met het naastgelegen pand op nummer 10 dat eveneens is aangewezen als provinciaal monument, en vanwege de ongeschonden kwaliteit binnen de brinkruimte rond de kerk.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde BOERDERIJ is gebouwd op een samengestelde plattegrond. Het pand is opgetrokken in een roodbruine baksteen; de (gewijzigde) achtergevel van het woonhuis bestaat gedeeltelijk in een bruine baksteen. Het woonhuis staat met de nok evenwijdig aan de brink en wordt gedekt door een schilddak met topgevel aan de noordzijde, waarop een rode oude Hollandse pan; de schuur door een afgewolfd rieten zadeldak met onderlangs 3 rijen rode oude Hollandse pan (m.u.v. de westzijde), op het zuidelijk dakschild in combinatie met niet originele lichtdoorlatende golfplaten. Op het woonhuis twee gemetselde nokhoekschoorstenen met uitkragende rand; windveer; aan de brinkzijde een platte lijstgoot op houten klossen.
De niet originele platte dakkapel op het westelijk dakschild valt vanwege te weinig kwaliteit niet onder de provinciale bescherming.
De oostelijke gevel van het woonhuis wordt geleed door 6-ruits schuifvensters onder een hanenkam. De noordgevel door kleinere 6-ruits vensters onder een rollaag; kleine getoogde gietijzeren 4-ruits vensters onder een rollaag in topgevel; een opgeklampte deur met bovenlicht onder rollaag; het achterste gedeelte van de zijgevel is opnieuw opgetrokken in een bruine baksteen. In de (westelijke) achtergevel is de detaillering van de drie 6-ruits vensters gewijzigd. Verder links onder de goot een staand toiletvenster en een gedeeltelijk onder het maaiveld gelegen keldervenster. In de voor- en zijgevel zijn smeedijzeren staafankers aangebracht en aan de voorzijde vormt een gemetselde pilaster de scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte.
De schuur staat met de nok haaks op de brink. De gevels van de schuur worden aan de noordzijde geleed door getoogde 6-ruits gietijzeren stalvensters onder een rollaag met gemetselde lekdorpel; opgeklampte deur. In de westgevel getoogde, opgeklampte inrijdeuren onder een rollaag; twee opgeklampte deuren met 3-ruits bovenlicht en een geprofileerd kalf; aan weerszijden van en tussen de deuren getoogde 6-ruits gietijzeren stalvensters onder een rollaag met gemetselde lekdorpel; onder het wolfdak twee getoogde 6-ruits gietijzeren stalvensters onder een rollaag met gemetselde lekdorpel.
De zuidgevel wordt geleed door getoogde 6-ruits gietijzeren stalvensters onder een rollaag met
gemetselde lekdorpel. De oostgevel aan de brink heeft een hoge en een lagere opgeklampte inrijdeur onder rollaag met neut; twee opgeklampte deuren onder rollaag; drie getoogde ijzeren stalvensters met decoratieve roedenverdeling onder rollaag met gemetselde lekdorpel.
De schuur heeft verder een dubbele tandlijst onder de pannen en zijgevels met een bloktandlijst onder de muurplaat.
Tegen de westgevel van het woonhuis verder nog een aangebouwd stookhok onder zadeldak met niet originele pannen en gevelindeling en daarachter enkele vrijstaande bijgebouwen die niet onder de provinciale bescherming vallen.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische oostgevel van het woonhuis en bestaat uit een houten paneeldeur met bovenlicht onder hanenkam. Zwart-witte plavuizen vormen het pad naar de voordeur. Langs de brink bestaat de erfafscheiding bij het woonhuis uit een origineel smeedijzeren HEKWERK. De erfbestrating langs de schuurgevel bestaat uit waaltjes.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de boerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf omstreeks 1880

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderij met haaks aan het voorhuis aangebouwde schuur van het Fries-Groningse type uit omstreeks 1880
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij met bijbehorende erfinrichting langs de brink en het hekwerk
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in ambachtelijk-traditionele stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging aan de historische brink en als kenmerkend onderdeel van de historische agrarische bebouwing binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Vries
  • vanwege de ensemblewaarde van de boerderij in relatie tot de naastgelegen boerderij Brink 10, die eveneens is aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de boerderij
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de gaaf bewaarde stedenbouwkundige structuur binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Vries

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.