Boerderij Veenhuizen

Inleiding

Een in 1925 gebouwd agrarisch complex in Interbellum-architectuur, bestaande uit een BOERDERIJ en een dwars geplaatste BIJSCHUUR. De boerderij is gebouwd als gestichtsboerderij van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen en is bekend als ‘Hoeve Florisland’ en ‘Hoeve nr. 1’. Het complex is sinds 1994 niet meer agrarisch in gebruik. De boerderij staat aan het Veenhuizerkanaal of de Kolonievaart aan het begin van het bebouwingslint langs het kanaal, binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen. Bepalend voor het aanzicht van de boerderij vanaf de openbare weg is de typerende, sobere erfinrichting met fors gazon en erfafscheiding in de vorm van een ligusterheg langs de oprit. Het complex is op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde BOERDERIJ op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in een in kruisverband gemetselde rood/bruine baksteen op een donker gevoegd trasraam onder rollaag. Het voorhuis wordt gedekt door een Mansardekap belegd met oranje verbeterde Hollandse pan; rechthoekig gemetselde schoorsteen die in de lengterichting op de nok is geplaatst; rode nokvorsten; uitkragende houten bakgoot onderlangs voorhuis. Dakkapel met twee vensters in niet originele detaillering in oostelijk- en westelijk dakschild; onder overkragend plat dak; zijkanten voorzien van zinken bekleding.
De oostelijke zijgevel wordt geleed door twee samengestelde liggende vensters voorzien van gemetselde lekdorpel.
De zuidelijke voorgevel van het woonhuis wordt geleed door twee samengestelde liggende vensters onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; twee samengestelde verdiepingsvensters onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; gevelvlak boven de verdiepingsvensters uitgevoerd in uitkragend diagonaal metselwerk.
De westelijke zijgevel van het woonhuis wordt geleed door een staand venster voorzien van gemetselde lekdorpel; originele paneeldeur voorzien van vensters en stoep tussen gemetselde borstwering; samengesteld venster met bovenlicht voorzien van gemetselde lekdorpel.
De aangebouwde schuur wordt gedekt door een rieten schilddak voorzien van oranje nokvorsten.
Van de westelijke zijgevel van de schuur is de indeling gewijzigd: rechts in de gevel een dubbel liggend venster onder rollaag met gemetselde lekdorpel.
De vrijstaande BIJSCHUUR op rechthoekige plattegrond bevindt zich in oost-westelijke richting achter de boerderij en is opgetrokken in rood/bruine baksteen. De schuur wordt gedekt door een zadeldak belegd met oranje verbeterde Hollandse pan; ventilatieschacht op de nok; gietijzeren dakvensters. De gevels worden geleed door opgeklampte deuren; 4-ruits liggende vensters onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; hoge dubbele opgeklampte deuren onder lessenaarsdak (‘opwipper’) in de zuidelijke gevel.

Waardering

De boerderij met bijschuur is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de boerderij met bijschuur vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een gestichtsboerderij van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen uit 1925, vanwege de relatie met de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting en het gebied van Veenhuizen dat als geheel een bijzondere plaats inneemt binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de ontginning van woeste gronden, armenzorg, (gedwongen) werkverschaffing en later de huisvesting van gedetineerden in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderij met bijschuur in Interbellum-architectuur die in 1935 als gestichtsboerderij van de Rijkswerkinrichting is gebouwd
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellum-architectuur

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de betekenis van de gestichtsboerderij met bijschuur als essentiële historisch-functionele complexonderdelen van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen die als representant van de ontwikkelingsgeschiedenis van de ontginning van woeste gronden, armenzorg, (gedwongen) werkverschaffing en later de huisvesting van gedetineerden in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;
  • vanwege de beeldbepalende ligging van de boerderij met bijschuur aan het Veenhuizerkanaal of de Kolonievaart aan het begin van het bebouwingslint langs het kanaal binnen het van rijkswege Beschermde Gezicht van Veenhuizen;

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de boerderij en de bijschuur;
  • vanwege de waarde van de boerderij met bijschuur in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij met bijschuur in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken