Boerderij Ruinerwold

Inleiding

Een omstreek 1830 gebouwde BOERDERIJ met aangebouwde BIJSCHUUR en vrijstaande BIJSCHUUR in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en vrijstaand gelegen in het buitengebied van Ruinerwold. Het betreft een boerderij van een bijzonder type, namelijk een hallenhuisboerderij met de inrijdeur in de achtergevel gecombineerd met een dwars geplaatst voorhuis. De aangebouwde houten bijschuur aan de achterzijde is verbouwd tot woning. Het complex ligt in de oorspronkelijke context aan de zuidzijde van de Wold Aa en is te bereiken via een brug. De erfinrichting is sober en grotendeels oorspronkelijk met oude linden voor het dwarshuis en enkele oude bomen op het erf.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande BOERDERIJ op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een grijze plint. Zowel het dwarshuis als de boerderij worden gedekt door een rieten schilddak voorzien van rietrol en toef. Op het dak van het voorhuis twee gemetselde nokhoekschoorstenen; makelaar op schuur; kleine gietijzeren dakramen in dakschilden schuur.
De gevels van het voorhuis worden aan de voorzijde geleed door vier H-vensters onder gemetselde hanenkam, grijs gepleisterde lekdorpel; niet originele voordeur, bovenlicht, hanenkam, natuursteen onderdorpel; smeedijzeren staafankers.
In de noordelijke zijgevel drie vensters als in de voorgevel; vierkant opgeklampt houten luikje onder rollaag.
De zuidelijke zijgevel heeft een niet originele gevelindeling en wordt geleed door twee niet originele samengestelde vensters; twee gietijzeren rondboog zoldervensters.
De zuidgevel van de schuur wordt geleed door een niet originele deur; zes getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling, rollaag, gemetselde lekdorpel; vier opgeklampte lage mestdeuren onder rollaag; zijgevel gedeeltelijk opnieuw opgetrokken in een niet oorspronkelijke baksteen.
De noordelijke zijgevel van de schuur wordt geleed door vier opgeklampte mestdeuren; vijf getoogde ijzeren stalvensters; twee niet originele vensters.
Tegen de achtergevel van de boerderij een gedeeltelijk tegen de schuur aangebouwde BIJSCHUUR op rechthoekige plattegrond; schilddak; riet met toef; oostelijk dakschild is langer (verbouwd tot woonhuis).
Ten zuidoosten van het hoofdgebouw een ten opzichte van de boerderij iets schuin geplaatste vrijstaande BIJSCHUUR op samengestelde plattegrond; gepotdekselde houten opbouw op een gemetselde onderbouw; samengestelde rieten kap met rietrol en toef.
De ten noordoosten van hoofdgebouw opgetrokken niet originele vrijstaande houten bijschuur valt niet onder de provinciale bescherming.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde bijschuur en vrijstaande bijschuur is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde bijschuur en vrijstaande bijschuur als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf in de eerste helft van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij, aangebouwde bijschuur en vrijstaande bijschuur uit omstreeks 1830 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de bijzondere typologie van de hallenhuisboerderij met dwarsgeplaatst voorhuis
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf in de oorspronkelijke context aan de zuidzijde van de Wold Aa;
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij, de aangebouwde bijschuur en de vrijstaande bijschuur als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de agrarische omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken