Regelgeving

Provinciale monumentenverordening

Op 4 juni 2008 heeft Provinciale Staten van Drenthe de Provinciale Monumentenverordening vastgesteld. De 25 artikelen van de verordening vormen de basis voor het Drentse monumentenbeleid.

  • De artikelen 4 t/m 9 van de verordening gaan over de manier waarop de monumentenlijst wordt samengesteld.
  • Artikel 10 regelt de voorbescherming.
  • De artikelen 11 t/m 15 bevatten de verbodsbepalingen en de regels voor de vergunningverlening.
  • In de artikelen 16 t/m 22 regelen Provinciale Staten hoe eventuele schade vergoed wordt die een rechtstreeks gevolg is van plaatsing op de monumentenlijst.

Verbouwen?

Voor het wijzigen van een provinciaal monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente. Deze vraagt hierover vervolgens advies aan de monumentencommissie. De gemeente neemt in de meeste gevallen binnen acht weken een besluit over de vergunningaanvraag.

De taken, samenstelling en werkwijze van de Monumentencommissie zijn vastgelegd in het ‘Reglement Monumentencommissie provincie Drenthe 2008’.