Monumentenfonds leeg

november 2016 – De provincie Drenthe heeft aangegeven dat het Drents Monumentenfonds voor behoud en herbestemming van karakteristieke panden leeg is. Het succes van deze laagrentende financiering in de kosten van restauratie en verbouw vindt met name zijn weg bij herbestemmingsinitiatieven in de zorgsector.

Eind van dit jaar wordt naar verwachting meer duidelijk over een mogelijke aanvulling van dit fonds.