De Franse Huizen

Inleiding

Een omstreeks 1690, ten behoeve van huisvesting van Hugenoten, gebouwd WOONBLOK op een centrumlocatie naast de kerk en gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Dwingeloo. Het in oorsprong zeventiende-eeuwse pand is in 1931 ingrijpend verbouwd en daarna verschillende keren op onderdelen aangepast. Vanwege deze aanpassingen, die in belangrijke mate aan de achterzijde van het blok hebben plaatsgevonden, wordt alleen provinciale beschermding beoogd van de hoofdvorm, de oostelijke (voor)gevel en het oostelijke dakschild. Het ten noorden van de rijksmonumentale kerk gelegen woonblok heeft diverse van elkaar verschillende voortuintjes.
Langs de zijgevels is niet originele bestrating aangebracht. De aan de westzijde van het blok gelegen vrijstaande schuur valt vanwege diverse wijzigingen niet onder de provinciale bescherming.

Omschrijving

Het uit 1 bouwlaag bestaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde WOONBLOK is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een grijs gepleisterde plint. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak belegd met een oranje oude Hollandse pan; houten windveer; 2 gemetselde nokhoekschoorstenen; twee gemetselde nokschoorstenen; 8 niet originele dakvensters in het oostelijk dakschild; bakgoot in houten betimmering op houten klossen. Vanwege de risaliserende gevel van de meest noordelijke wooneenheid is de bakgoot ter plaatse van de overgang naar het naastgelegen gedeelte verkropt aangebracht.
De noordelijke gevelwand wordt geleed door 9 staande vensters, oorspronkelijk waarschijnlijk schuifvensters met houten roedenverdeling; rollaag; gemetselde en gepleisterde lekdorpel; verschillende soorten deuren voorzien van bovenlicht onder strekkenlaag (een aantal bovenlichten zijn voorzien van roedenverdeling).

Waardering

Het woonblok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonblok vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van sociale geschiedenis van Drenthe in relatie tot de opvang en huisvesting van Franse hugenoten aan het einde van de zeventiende eeuw

Architectuurhistorische waarde:

  • vanwege de waarde van het woonblok met laat zeventiende-eeuwse oorsprong maar met uiterlijke kenmerken van de ingrijpende verbouwing uit 1931 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Ambachtelijk-traditionele trant in Drenthe;

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonblok voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Entingheweg nabij de rijksmonumentale kerk en in het van rijkswege beschermde gezicht van Dwingeloo

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de hoofdvorm, de voorgevel en het voorste dakschild van het woonblok;
  • vanwege de waarde van het woonblok in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de zeer hoge mate van zeldzaamheid van het woonblok in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken