Villa Zuidlaren

Inleiding

Een fraaie, rond 1910 gebouwde VILLA, gelegen binnen het van rijkswege beschermde dorpsgezicht van Zuidlaren. Het pand, dat is gebouwd in in Overgangsarchitectuur met kenmerken van de Art Nouveau heeft een opvallend expressief vormgegeven entreepartij.
Het pand is tegenwoordig in gebruik als notariskantoor. Ten behoeve van de kantoorfunctie is tegen de zuidgevel aan de achterzijde een forse aanbouw gerealiseerd onder een samengestelde kap. Deze aanbouw valt niet onder de provinciale bescherming. Het pand ligt teruggerooid op het perceel aan de Stationsweg met aan noord- en westzijde gazon. Langs de achter (zuid) zijde een laan met oude hoogopgaande bomen.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en op samengestelde plattegrond gebouwde VILLA is opgetrokken in wit pleisterwerk met gemetselde accenten van rode baksteen op een gemetselde plint van rode baksteen onder rollaag. Het geheel wordt gedekt door een overkragende samengestelde kap die is belegd met een rood geglazuurde verbeterde Hollandse pan. De nokeinden zijn voorzien van loden pironen en langs de kap houten windveren en bakgoten met geprofileerde gootlijst. Op het achterste dakschild aan de oostzijde een houten dakkapel onder zadeldak met overstek en windveer en staand venster voorzien van roedenverdeling.
De voorgevel aan de noordzijde heeft bestaat aan de rechterzijde uit een topgevel waarbij de windveer van het dakoverstek uitmondt in een tuit. Links daarvan op de hoek een originele platte aanbouw van een bouwlaag in de ruimte tussen deze topgevel en de topgevel onder wolfdak aan de oostzijde.
De topgevel aan de voorzijde heeft op de begane grond een driekantige gemetselde erker met staande vensters voorzien van bovenlicht en hanenkam. Daarboven een boven de erker uitkragend balkon op decoratief bewerkte houten consoles; houten balustrade met decoratieve houten invulling bovenlangs de balusters. Uitkomend op het balkon een porte brisee met liggend bovenlicht en zijlichten voorzien van bovenlicht. In de noordgevel van de platte aanbouw een H-venster met getand metselwerk onder de onderdorpel en verdiept liggend vlak met gemetselde lekdorpel aan de onderzijde.
De westelijke gevel wordt geleed door twee H-vensters met smal zijlicht en bovenlicht. De hanenkam van het H-venster rust hierbij op de lager gelegen hanenkammen van de zijlichten. Ook hier dezelfde verdiepte ligging en detaillering van de vensters als in de voorgevel. Boven het rechter venster een driekantig balkon als aan de voorzijde met hierop uitkomend een porte brisee onder bovenlicht. In de zuidgevel van het hoofdvolume eenzelfde venster als aan de westzijde.
In het rechtergedeelte van de oostelijke gevel een zelfde vensterpartij als in de westgevel, alleen is hier een mider hoog venster geplaatst en is het verdiepte vlak onder het kozijn groter. Het linker, risaliserende deel heeft een topgevel onder wolfdak met op de verdieping twee staande schuifvenster met 3-ruits bovenlicht onder hanenkam. Daaronder de entree onder een inzwenkend schilddak, rustend op twee gemetselde pijlers waartussen gepleisterde rondbogen zijn aangebracht. Onder het ruime dakoverstek bewerkte houten consoles. De pijlers monden uit in een zich naar voren voren uitstrekkende golvend gepleisterd muurtje waartussen het twee treden hoge bordes van natuursteen tegels.
Verder een paneeldeur voorzien van houtsnijwerk; bovenlicht met glas-in-lood; natuursteen onderdorpel en neut; geflankeerd door zijlichten met gemetselde lekdorpel en bovenlicht.
Links van de entree een smal staand venster onder hanenkamp met gemetselde lekdorpel.
De woning is verder voorzien van diverse accenten van siermetselwerk in rode baksteen: gemetselde hoekketting onder de topgevels, gemestelde banden en bloktandbanden.
Haaks op de oostgevel, links van de entree een later aangebouwd bouwvolume met dwars geplaatst zadeldakje. Tegen de achterzijde een forse rechthoekige uitbreiding onder afgeplat schilddak, die vanwege onvoldoende monumentale waarde niet onder de provinciale bescherming valt.

Waardering

De villa is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de villa vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van notabelen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de villa uit circa 1910 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur met kenmerken van de Art Nouveau in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur met kenmerken van de Art Nouveau

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de villa voortkomend uit de beeldbepalende situering op een hoek aan de doorgaande weg binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Zuidlaren

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de villa;
  • vanwege de waarde van de villa in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Zuidlaren

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de villa in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken