Stadsvilla Assen

Inleiding

Deze in 1896 gebouwde STADSVILLA is een van de vele voor de gegoede burgerij gebouwde representatieve woonhuizen in de Asser “Paleizenbuurt”. De stadsvilla is in opdracht van officier A. Dozy gebouwd naar ontwerp van architect J.P. Hazeu uit Groningen in een Eclectische stijl waarin de kenmerken van de toen gangbare neo-renaissance aanwezig zijn.
Het vrijstaande en sterk teruggerooide woonhuis, waarvan een groot gedeelte van het voorerf is verhard ten behoeve van parkeerplaatsen maakt deel uit van het van rijkswege beschermde stadsgezicht van Assen.

Omschrijving

De uit twee bouwlagen bestaande STADSVILLA op samengestelde plattegrond is opgetrokken in bruin/rood genuanceerde baksteen op een aan de voorzijde uitkragend gemetseld trasraam onder een afzaat van natuursteen; overige gevels onder een rollaag van vormsteen.
Het geheel wordt gedekt door een samengesteld afgeknot schilddak waarop grijze lei in maasdekking. In het midden van het zuidelijk dakschild een gemetselde dakkapel; gepleisterde vleugelstukken met neo-renaissance decoraties; profiellijst; kroonlijst op consoles; smeedijzeren windvaan. In het westelijk dakschild een eenvoudige bakstenen dakkapel onder zadeldak met geprofileerde, gebroken daklijst. In het zuidelijk dakschild vier niet originele dakvensters.
Tegen de westelijke zijgevel is een uit de bouwtijd van het huis daterende houten serre aangebouwd op een bakstenen onderbouw. De serre bestaat uit op hardstenen neuten staande gesneden stijlen, een geprofileerde daklijst en een houten balustrade rondom het plat, waarop een balkondeur uitkomt. In de voorgevel, voor de middelste gevelopening een met leien gedekte kap met concaaf gewelfde dakschilden die steunen op met snijwerk ingevulde korbelen. Op de afgeknotte kap staat een houten balustrade met zware, gesneden hoekbalusters, waarachter openslaande deuren. Tegen de achter(noord)gevel een forse niet originele aanbouw.
De gevels worden geleed door H-vensters in casement; gepleisterde onderdorpeldecoratie op consoles; gepleisterde kroonlijst boven het venster; gele gepleisterde banden; gepleisterd fries met uitkragende houten bakgoot op gepleisterde consoles; decoratieve smeedijzeren sierankers in de voorgevel. Het achterste deel van de westelijke zijgevel gevel is risaliserend opgetrokken en heeft een venster als die in de voorgevel in beide bouwlagen. De oostelijke zijgevel is voorzien van een venster per bouwlaag als die in de voorgevel, alsmede een traplicht met origineel vierruits venster, een klein getoogd venster op de begane grond en een kleiner rechthoekig venster met onderdorpel en kroonlijst. De twee laatste vensters en het getoogde keldervenster zijn bovendien voorzien van smeedijzeren traliewerk.
De entree is gelegen in het middenrisaliet van de voorgevel , onder de met leien gedekte kap van het balkon, en bestaat uit een originele vleugeldeur, voorzien van een stolpnaald; houtsnijwerk; smeedijzeren sierroosters; geprofileerd kalf; liggend bovenlicht; ingemetselde briefopening; natuurstenen onderdorpel en bordes.
Het interieur van het huis is voor een belangrijk deel nog in de oorspronkelijke staat, met onder meer plafondreliëfs en een trap met gesneden balusters en trappaal.

Waardering

De stadsvilla is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de stadsvilla vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de
  • huisvesting van de stedelijke elite in Drenthe.

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de stadsvilla uit 1896 naar ontwerp van architect J.P. Hazeu uit Groningen als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance.

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Dr. Nassaulaan, als onderdeel van de voornamelijk negentiende-eeuwse bebouwing van de ‘paleizenbuurt’ binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het herenhuis met de naastgelegen rijksmonumentale stadsvilla Dr. Nassaulaan 8.

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de stadsvilla;
  • vanwege de waarde van de stadsvilla in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen.

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het herenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.