Ophaalbrug Bronnegerveen

Inleiding

Een in 1927 gebouwde voormalige OPHAALBRUG over het kanaal Buinen-Schoonoord. De balans en hameipoort van de brug zijn uitgevoerd in geklonken, ijzeren vakwerk.
De brug is gelegen ten oosten van Bronneger en maakt deel uit van de weg Bronneger-Buinen. Het rond 1928 gegraven kanaal Buinen-Schoonoord kwam voor een belangrijk deel te liggen in de dalen van de toen aanwezige beken en vormde zo de enige doorsnijding van de Hondsrug. Het kanaal werd in 1966 aan de scheepvaart onttrokken. Tussen 1974 en 1979 werd het kanaal geschikt gemaakt voor de sportvisserij en werden de ophaalbruggen bij Bronneger en Westdorp gerestaureerd. De ophaalbrug is van cultuurhistorisch belang als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in Drenthe.

Omschrijving

Geklonken ijzeren OPHAALBRUG over het kanaal Buinen-Schoonoord. In een zijde van de hameipoort is aan de buitenzijde het jaartal 1927 gegoten.
De brug is nog grotendeels intact, maar functioneert niet meer als zodanig. Ook het bedieningsmechaniek is niet meer aanwezig.
Aan weerszijden in het water bevinden zich eikenhouten meerpalen met een ijzeren afdekking.
De brug is voorzien van betonnen brughoofden van later datum en brugleuningen die zijn vervaardigd uit ijzeren buis.
Zuidwestelijk van de brug bevindt zich nog een originele los- en laadkade die is opgebouwd uit verticale betonnen elementen.

Waardering

De ophaalbrug is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • de ophaalbrug vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in relatie tot de kanalisering van waterwegen in de jaren twintig van de vorige eeuw in Drenthe

Civieltechnische waarde:

  • als voorbeeld van een ophaalbrug uit 1927 met in geklonken vakwerk uitgevoerde, ijzeren balans en hameipoort
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de ophaalbrug over de rond 1928 gekanaliseerde waterweg in het agrarische landschap van buitengebied bij Bronneger

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de ophaalbrug
  • vanwege de waarde van de draaibrug in relatie tot de redelijke mate van structurele gaafheid van de agrarische omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de ophaalbrug in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken