krimpenboerderij

Inleiding

Een in 1870 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde KRIMPENBOERDERIJ met STOOKHOK annex VARKENSSCHUUR en houten BIJSCHUUR. De dakkapel op het zuidelijk dakschild is in 1966 geplaatst. Bij deze verbouwing zijn tevens de originele deuren in beide krimpen vervangen door vensters. De oorspronkelijke baander in de achtergevel is in 1969 vervangen door de huidige twee inrijdeuren. Achter en naast het huis loopt de ‘Oude Schutweg’, een zandweg omgeven door oude eiken. De boerderij is beeldbepalend gelegen langs de Drentse Hoofdvaart, die als historisch-geografische ontwikkelingsas van cultuurhistorisch belang is. De tegenover het rijksmonumentale Haveltersluiscomplex gelegen boerderij, genaamd “’t Olde Schuthuus”, heeft volgens de overlevering dienst gedaan als schipperscafé. Het pand, dat thans een woonfunctie heeft, heeft een ondiepe voortuin achter een niet origineel hekwerk.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande KRIMPENBOERDERIJ is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een eenvoudige grijs gepleisterde plint en wordt gedekt door een schilddak met wolfeind aan de achterzijde. Het dak is belegd met een oranje oude Hollandse pan; gemetselde nokschoorsteen op voorhuis; originele gietijzeren goot op klossen rond voorhuis; niet originele dakkapel op zuidelijk dakschild voorhuis; niet originele dakvensters in noordelijk- en zuidelijk dakschild; windveer.
De symmetrische voorgevel wordt geleed door vier 6-ruits schuifvensters; houten onderdorpel; opgeklampte houten luiken; rollaag. In het midden van de gevel de entree die bestaat uit een opgeklampte deur; niet origineel bovenlicht met dubbele beglazing; geprofileerd kalf; rollaag.
In de zuidelijke zijgevel van het voorhuis een venster als in de voorgevel. In de zijgevel van de schuur drie gekoppelde 4-ruits vensters met gemetselde lekdorpel; een opgeklampte deur onder rollaag; twee ijzeren rondboogvensters onder segmentboog; klein staand venster met gemetselde lekdorpel.
In de achtergevel twee getoogde dubbele opgeklampte inrijdeuren onder gemetselde segmentboog. De gevelopeningen zijn dichtgezet met een niet originele glazen pui. Links in de gevel is een gevelopening dichtgemetseld.
In de gedeeltelijk gewijzigde noordelijke zijgevel van de schuur twee gietijzeren vensters als in de zuidelijke zijgevel en een niet origineel liggend venster; 4-ruits venster in de krimp; opgeklampte deur met bovenlicht onder rollaag in de zijgevel van het voorhuis. Verder smeedijzeren staafankers in alle gevels.
Westelijk evenwijdig aan de boerderij een later tot VARKENSSCHUUR verlengd STOOKHOK op rechthoekige plattegrond; overstekend zadeldak; windveer; oude Hollandse pan; (resten van) gemetselde nokschoorsteen; staand venster onder rollaag in zuidelijke topgevel; oostzijde drie opgeklampte houten deuren; en niet originele houtstek; westzijde gietijzeren vensters onder rollaag.
Op het zuidelijk achtererf een vrijstaande houten BIJSCHUUR op bakstenen onderbouw onder rollaag; gepotdekselde houten opbouw onder rieten zadeldak met toef; opgeklampte baanderdeuren; opgeklampt zolderluik. Niet originele houten aanbouw onder lessenaarsdak tegen de noordelijke zijgevel.

Waardering

Het boerderijcomplex met krimpenboerderij, stookhok annex varkensschuur en bijschuur is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse boerenbedrijf in de tweede helft van de negentiende eeuw; vanwege de waarde van de historische functie als schipperscafé in relatie tot de infrastructurele ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende eeuw in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een boerderijcomplex met krimpenboerderij uit 1870 in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende detaillering van het boerderijcomplex met krimpenboerderij in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex met krimpenboerderij, stookhok annex varkensschuur en bijschuur langs de Drentse Hoofdvaart, die als historisch-geografische ontwikkelingsas van cultuurhistorisch belang is
  • vanwege de ensemblewaarde van het voormalige schipperscafé met het nabijgelegen rijksmonumentale sluiscomplex van de Haveltersluis
  • vanwege de betekenis van de krimpenboerderij, het stookhok annex varkensschuur en de bijschuur als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving aan de Drentse Hoofdvaart

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken