Krimpenboerderij Annerveenschekanaal

Inleiding

Een rond 1830 in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde KRIMPENBOERDERIJ. Het betreft een boerderij van het oudere veenkoloniale type waarvan het voorhuis is uitgevoerd met een topgevel. Het pand staat in de agrarische lintbebouwing aan de stille, westelijke zijde van het kanaal binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Annerveenschekanaal. De gevels en het dak zijn op onderdelen gewijzigd. De gehele kap is vernieuwd en belegd met nieuwe pannen en de zuidelijke zijgevel is opnieuw opgetrokken in een niet originele baksteen. De achter- en noordgevel zijn niet geïnventariseerd. Rond de boerderij is geen originele erfbeplanting meer aanwezig. Bescherming geschiedt voornamelijk vanwege de samenhang met het beschermde gezicht en de situering schuin tegenover de kerk en de ligging in de oorspronkelijke agrarische structuur.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en deels onderkelderde KRIMPENBOERDERIJ op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in rode baksteen. De boerderij wordt gedekt door een zadeldak met achterschild, ter hoogte van het woongedeelte belegd met een niet originele nieuwe oranje pan en op de schuur met een niet originele nieuwe zwarte pan; gemetselde top- en nokschoorsteen met uitkragende rand; op beide schoorstenen is een niet-origineel schoorsteenbord aangebracht; strakke daklijst met houten bakgoot op klossen langs de zijgevels van het woonhuis; windveer op krimp; niet originele dakkapel op zuidelijk dakschild woongedeelte; gemetselde afwerking topgevel met vlechtingen; niet originele dakvensters in beide dakschilden.
De symmetrische voorgevel wordt geleed door vier licht getoogde H-vensters met niet originele detaillering onder hanenkam; drie licht getoogde H-vensters op de verdieping onder hanenkam; rechtgesloten liggend zoldervenster; vlechtingen; smeedijzeren staafankers.
De entree is gelegen in het midden van de gevel en bestaat uit een houten paneeldeur met twee vensters voorzien van smeedijzeren sierroosters; geprofileerd kalf; bovenlicht; gedecoreerde deuromlijsting; gemetselde stoep van twee treden.
In de noordelijke zijgevel een H-venster als in de voorgevel; in de krimp een rechtgesloten staand venster voorzien van niet origineel aluminium ventilatierooster; twee keldervensters voorzien van diefijzers; smeedijzeren staafankers.
De zuidelijke zijgevel wordt geleed door twee H-vensters als in de voorgevel, waarvan de linker is voorzien van een niet origineel ventilatierooster; opgeklampte inrijdeur onder latei in zuidelijke krimp; zuidelijke zijgevel schuur geheel vernieuwd.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de boerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, veenkoloniale boerenbedrijf in de eerste helft van de negentiende eeuw en de relatie met historisch-ruimtelijke hoofdthema van de geschiedenis van de verveningen in oostelijk Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een veenkoloniale krimpenboerderij van het oudere type uit omstreeks 1830 waarvan het voorhuis is uitgevoerd met een topgevel en met een schuur van het Fries-Groningse type
  • vanwege de kenmerkende hoofdvorm en het kenmerkende materiaalgebruik van de boerderij in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende en kenmerkende ligging van de boerderij aan de stille zijde van het kanaal in Annerveenschekanaal schuin tegenover het rijksmonumentale kerkelijke complex en als belangwekkend agrarisch onderdeel van de veenkoloniale bebouwingsstructuur in het van rijkswege beschermde gezicht

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de hoofdvorm van boerderij
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de veenkoloniale bebouwingsstructuur in het van rijkswege beschermde gezicht van Annerveenschekanaal

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de veenkoloniale boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.