Herenhuis Assen

Inleiding

Dit omstreeks 1905 in Overgangsstijl gebouwd HERENHUIS is een van de zeldzame huizen in Assen uit die periode met drie in plaats van een of twee bouwlagen. Het dubbele woonhuis is gesitueerd tegenover het Asserbos.
Aan de voorzijde is het pand van de openbare weg afgescheiden door middel van een authentiek smeedijzeren HEKWERK.

Omschrijving

Het uit 3 bouwlagen bestaande HERENHUIS op samengestelde plattegrond is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een gepleisterde plint. De linker zijgevel is opgetrokken in rode verblendsteen en voorzien van enkele kleinere vensters en staafankers.
Het geheel wordt gedekt door een afgeknot schilddak waarop een bruin/rood geglazuurde platte Friese pan; kroonlijst met houten bakgoot op gepleisterde consoles; twee dakkapelletjes met gesneden, uitkragende lessenaardak in westelijk dakschild.
Op de eerste verdieping, voor de middelste gevelopening van iedere woonhelft, een houten balkon op consoles met smeedijzeren balustrade en porte brisée onder segmentboog met gepleisterde aanzetsteen en sluitsteen met diamantkop, invulling boogveld met diagonaal siermetselwerk.
De symmetrische voorgevel van het zes traveeën brede pand wordt geleed door H-vensters en op de tweede verdieping T-vensters; op de verdiepingen onder segmentboog met gepleisterde aanzetsteen en sluitsteen met diamantkop, invulling boogveld met diagonaal siermetselwerk; vensters begane grond onder strek met gepleisterde aanzet- en sluitsteen; geprofileerde cordonlijst tussen de eerste en tweede bouwlaag; speklagen en wit gepleisterde gevelaccenten; entablement met een fries van liggende, verdiept aangebrachte diamantkoppen tussen gecanneleerde consoles onder een geprofileerde kroonlijst.
De entree is gelegen in het linker travee van beide woonhelften en bestaat bij nr. 59 uit een houten vleugeldeur voorzien van Art Nouveau houtsnijwerk en een venster; dubbele stopnaald; ingemetselde natuursteen briefopening; natuursteen stoep, onderdorpel en neut. Entree tevens onder segmentboog met gepleisterde aanzetsteen en sluitsteen met diamantkop, invulling boogveld met diagonaal siermetselwerk.
De entree van nr. 57/57a/57b heeft tevens een (niet origineel) liggend bovenlicht en een in de deur aangebrachte koperen brievenbus.
De voortuintjes hebben nog de oorspronkelijke erfafscheidingen in de vorm van hekjes van een smeed- en gietijzeren HEKWERK.

Waardering

Het dubbele herenhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis met bijbehorende hekwerk uit circa 1905 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met elementen uit de Neorenaissance

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Beilerstraat, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand tegenover het Asserbos in een niet planmatige, vroeg twintigste-eeuwse stadsuitbreiding die aansluit op de voornamelijk negentiende-eeuwse bebouwing in de ‘paleizenbuurt’ in Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het dubbele herenhuis met het naastgelegen rijksmonumentale herenhuis Beilerstraat 161, een herenhuis dat ook in de vormgeving reageert op het dubbele herenhuis

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele herenhuis;
  • vanwege de waarde van het dubbele herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand tegenover het Asserbos

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het dubbele herenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken