Hallenhuisboerderij Veeningen

Inleiding

Een omstreeks 1850 in een Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde HALLENHUISBOERDERIJ met aangebouwde houten SCHAAPSKOOI.
Het complex is landelijk gelegen in het Reestdal nog geheel in de oorspronkelijke agrarische context. De boerderij ligt in de lengterichting evenwijdig aan de weg met aan de achterzijde nog gedeeltelijk de originele keienbestrating. Het erf is verder sober ingericht, passend bij het agrarische karakter van het complex, met rond het bedrijfsgedeelte een niet originele functionele bestrating en rond het voorhuis gras met sobere erfbeplanting. Op het erf enkele oude bomen; het voorhuis is afgescheiden van de weg middels een meidoornhaag. De achterzijde van de boerderij is niet geïnventariseerd.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande HALLENHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in bruin/rode baksteen. Het geheel wordt gedekt door een rieten wolfdak; uilenbord voorzien van 3-ruits venster aan de achterzijde; rieten toef aan voor- en achterzijde; gemetselde nokschoorsteen.
De voorgevel van het woongedeelte wordt geleed door drie licht getoogde 6-ruits schuifvensters onder gemetselde hanenkam en voorzien van een houten onderdorpel. Opgeklampte deur voorzien van weldorpel; houten onderdorpel; geprofileerd kalf; bovenlicht voorzien van smeedijzeren levensboom; gemetselde hanenkam. Twee licht getoogde 4-ruits zoldervensters voorzien van houten onderdorpel en gemetselde hanenkam. De zijgevel van het woonhuis langs de straat wordt geleed door een 6-ruits schuifvenster als in de voorgevel en een 4-ruits venster met 2-ruits bovenlicht onder strekkenlaag. In de zijgevel van de schuur opgeklampte mestdeuren en halfronde gietijzeren stalvensters onder rollaag.
De achtergevel van de schuur wordt geleed door een opgeklampte mestdeur onder rollaag; getoogde opgeklampte baander met naastgelegen opgeklampte loopdeur voorzien van 4-ruits bovenlicht onder rollaag.
Een deels tegen de hoek van de boerderij aangebouwde houten SCHAAPSKOOI op van baksteen gemetselde onderbouw en achtergevel. De schaapskooi wordt gedekt door een rieten schilddak met laag achterschild en is voorzien van rietrol en toef. De grotendeels gepotdekselde zijgevel van de schaapskooi wordt geleed door een gepotdekselde baander en vijf staande gietijzeren rondboogvensters.
De in rood/bruine baksteen opgetrokken achtergevel van de schaapskooi wordt geleed door twee halfronde gietijzeren vensters onder rollaag en een onder een platte dakoplichting gelegen opgeklampte baander in het midden van de gevel; aan weerszijde van de baander twee rijen pannen.

Waardering

Het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij en aangebouwde schaapskooi is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex met hallenhuisboerderij en aangebouwde schaapskooi als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf rond het midden van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een boerderijcomplex met hallenhuisboerderij uit omstreeks 1850 en aangebouwde schaapskooi in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het boerderijcomplex op een ruim erf aan de doorgaande weg in Veeningen;
  • vanwege de betekenis van de hallenhuisboerderij en de aangebouwde schaapskooi als essentiële onderdelen van een boerderijcomplex dat als representant van de historische Drentse boerderij in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het boerderijcomplex
  • vanwege de waarde van het boerderijcomplex in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de agrarische omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het boerderijcomplex in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken