Dwarshuisboerderij Eext

Inleiding

Een in een Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde en van Eclectische decoraties voorziene DWARSHUISBOERDERIJ uit 1894 getuige ingemetselde fundatiestenen aan weerszijden entree. Verbouwd in 1995 door architect J.F. Hamel uit Eext. Hierbij is de toogvorm weer in de achterbaander teruggebracht en zijn de staldeuren aan de zuidzijde van de schuur vervangen door vensters met glas.
De boerderij ligt vrijstaand en teruggerooid op een ruim perceel tegen de kern van Eext en vormt een complex met het aan de zuidzijde gelegen stookhok en het hekwerk met op de erfafscheiding langs de weg, inclusief twee nog aanwezige gemetselde hekpijlers. De erfinrichting is sober en functioneel.

Omschrijving

De DWARSHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd; woongedeelte opgetrokken in bruine baksteen op grijs gepleisterde plint. Schilddak met zwarte gegolfde friese pan; 2 recent hermetselde nokhoekschoorstenen met schoorsteenborden; (t.p.v. de baander bij een restauratie niet geheel doorgetrokken) kroonlijst met uitkragende houten bakgoot. De gevels worden geleed door getoogde T-vensters; segmentboog met bakstenen omlijsting en sluitsteen; smalle hoeklisenen; getoogd keldervenster met vierkante diefijzers in noordgevel.
De enige geheel originele gevel van de schuur is de noordgevel; opgetrokken in rood/bruine baksteen op grijs gepleisterde plint; de overige gevels zijn opnieuw opgetrokken in (mogelijk hergebruikte) rood gesinterde baksteen op een trasraam van rode baksteen; gedekt door rieten wolfdak; met onderlangs 2 rijen zwarte gegolfde Friese pan; twee uilenborden met makelaar; getoogde dubbele opgeklampte inrijdeur onder rollaag in oost(voor)gevel; getoogde decoratieve ijzeren stalraampjes onder rollaag met gemetselde lekdorpel; mestdeuren zuidzijde vervangen door glas; achter(west)gevel dubbele opgeklampte getoogde inrijdeur; nieuw opgetrokken gevels gedeeltelijk gewijzigd.
Entree in segmentboogportiek in midden voorgevel; deuromlijsting ;dubbele houten paneeldeur met smeedijzeren sierroosters; natuursteen onderdorpel en neut; getoogd bovenlicht; trekbel; natuurstenen stoep met twee treden.
Aan zuidzijde hoofdgebouw een rechthoekig STOOKHOK; zadeldak; zwarte gegolfde Friese pan; gemetselde nokhoekschoorsteen met betonnen schoorsteenbord; ijzeren staafankers; getoogde vensters onder rollaag; opgeklampte houten deur onder rollaag.
Betonnen WATERPUT met ijzeren deksel aan oostzijde stookhok.
Erfafscheiding langs de weg bestaat uit een eenvoudig IJZEREN HEKWERK met aan bovenzijde gebogen spijlen. Bij inrit twee gemetselde PIJLERS voorzien van geel siermetselwerk; het bijbehorende inrijhek is niet meer aanwezig.

Waardering

De boerderij met stookhok, erfinrichting en hekwerk met hekpijlers is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de relatief forse boerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf rond 1900

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een relatief forse boerderij uit 1894met dwarsgeplaatst voorhuis in Ambachtelijk-traditionele stijl en schuur van het Fries-Groningse type
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij met stookhok, waterput, sobere erfinrichting en hekwerk met hekpijlers
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij in Ambachtelijk-traditionele stijl met enkele decoratieve elementen in Eclectische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging op een ruim erf in de bebouwde kom van Eext
  • vanwege de waarde van de boerderij met het stookhok, de waterput, de agrarisch-functionele erfinrichting en het hekwerk met hekpijlers als essentiële onderdelen van het totaalbeeld van de boerderij

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de boerderij, het stookhok, de waterput, de erfinrichting en het hekwerk met hekpijlers
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de gaafheid van de stedenbouwkundige ligging op een ruim erf in de bebouwde kom van Eext

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken